Kulutustutkimus.Nyt: CfP 2/2016

Tarjoa käsikirjoitusta 2016 ilmestyvään Kulutustutkimus.Nyt -lehden teemanumeroon ”Kulutus, elämänkulku ja hyvinvointi”.

Teemanumeron tarkoituksena on tarjota monipuolinen katsaus kulutuksen ilmiöihin elämänkaaren eri vaiheissa. Miten ikä ja elämänvaihe vaikuttavat kuluttamiseen, kulutusvalintoihin ja kulutukseen liittyviin käytäntöihin? Miten kuluttaminen ja hyvinvointi jäsentyvät ja näyttäytyvät elämänvaiheen, ikäryhmän tai sukupolven näkökulmasta? Mitä odotuksia, tarpeita ja toiveita tuotteille ja palveluille asetetaan ja miten kuluttaminen ylipäätään koetaan elämänkulun saatossa?

Teemanumero toivottaa tervetulleiksi niin teoreettiset kuin empiirisetkin tutkimuspaperit monelta eri tieteenalalta. Julkaistavaksi voi tarjota myös teemaa käsitteleviä puheenvuoroja tai kirja-arvosteluita.

Ohjeet
Teemanumero ilmestyy vuoden 2016 loppupuolella. Käsikirjoitukset pyydetään toimittamaan 15.5.2016 mennessä teemanumeron toimittajille sähköpostitse, yhteystiedot Outi Uusitalo (outi.uusitalo@jyu.fi) ja Sanna-Mari Kuoppamäki (sanna.kuoppamaki@jyu.fi). Kaikki käsikirjoitukset käyvät läpi kahden puolueettomaan refereen arvioinnin. Käsikirjoituksen kirjoitusohjeet sekä artikkelien template löytyvät Kulutustutkimuksen seuran nettisivuilta. Puheenvuorot ja kirja-arvostelut käsitellään toimituksessa, ne eivät käy läpi vertaisarviointiprosessia.

Tietoja lehdestä
Kulutustutkimus.Nyt on Kulutustutkimuksen Seura ry:n julkaisema monitieteelliseen kulutustutkimukseen keskittyvä tieteellinen lehti. Lehden tarkoituksena on edistää kulutuksen, kuluttajakäyttäytymisen ja kotitalouden monitieteistä tutkimusta ja sen käyttöä sekä siihen perustuvaa keskustelua. Lehdessä julkaistaan aikaisemmin julkaisemattomia, kulutustutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä ja teemoja käsitteleviä empiirisiä, teoreettisia ja metodologisia tieteellisiä artikkeleita. Kulutustutkimus.Nyt -lehden julkaisufoorumiluokitus on ”1” ja sillä on Tieteellisten seurain valtuuskunnan myöntämä Vertaisarviointitunnus.

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]