Kulutustutkimuksen seuran gradupalkinto Anne-Mari Pekkariselle

Kulutustutkimuksen seura on myöntänyt vuoden 2010 gradupalkinnon Anne-Mari Pekkariselle Jyväskylän yliopistosta. Pekkarisen gradu käsittelee kuluttajien kokemuksia tuotepakkauksista. Valinnan teki emeritaprofessori Liisa Uusitalo. Gradupalkinto jaettiin tiistaina 17.5. seuran kevätseminaarissa Helsingissä.

Liisa Uusitalo valitsi palkinnonsaajan neljästä lopputyöstä. Jokainen kulutustutkimusta tekevä laitos voi esittää kilpailuun yhden työn.

”Kaikki neljä kilpailevaa työtä edustivat laadullista, tulkitsevaa tutkimusta parhaimmillaan. Aiheet olivat mielenkiintoisia ja tutkimukset oli tehty huolellisesti. Tulokset olivat kuitenkin usein sen verran moniselitteisiä, ettei kovinkaan selkeitä johtopäätöksiä voitu esittää. Tavoitetasona olikin useimmissa töissä ymmärtää paremmin jotain ilmiötä”, Uusitalo totesi.

Kilpailuun osallistuneet gradut käsittelivät lainauspalveluja, lotto-tytön julkisuuskuvaa, nettipokerin kulutusta ja pakkauskokemuksia. Uusitalo kehuu töitä ”tasaisen hyviksi”.

Voittanutta lopputyötä Uusitalo kehuu sekä tutkimusasetelmasta että haastatteluaineiston ja teoreettisen lähteistön käytöstä: ”Työssä miellettiin hienosti pakkauksen arvonmuodostus vuorovaikutteisena kommunikaationa markkinoijan ja kuluttajan välillä. Pakkausta tarkasteltiin tuotteen eri elinvaiheissa: myymälässä, kotimatkalla, arjen käytössä ja hävittämisessä. Lopputuloksessa todettiin kuluttajien tulkitsevan palkkausta kokonaisuutena, osana koko tuotetta. Se on tärkeä tulos”, Uusitalo toteaa.

Palkittu pro gradu –työ:
Pekkarinen, Anne-Mari: Pakkaus ja arvon yhteisluominen vuorovaikutuksessa. Elintarvikepakkaukset. Jyväskylän yliopisto, Markkinointi.

Lisätietoja: Kulutustutkimuksen seuran hallituksen jäsen Minna Lammi p. 050 469 0321

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]