Ylimääräinen yhdistyksen kokous 17.5

Kulutustutkimuksen seuran hallituksen 4.4.2011 tekemän päätöksen mukaisesti seuran jäsenet kutsutaan ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen 17.5.2011, klo 10.30. Paikka: Tilastokeskus, 2. krs, Hypoteesi-kabinetti. Osoite: Työpajankatu 13, Helsinki (Kalasataman metroaseman vieressä)

Kokouksen esityslista (myös liitteenä, pdf 33 KB):
1 § Kokouksen avaus
2 § Kokouksen järjestäytyminen. Yhdistyksen kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5 § Vuoden 2010 vuosikokouksessa hyväksytyn sääntömuutoksen täydennys. Seuran hallituksen esitys koskee yhdistyksen sääntöjen 14§:n muuttamista seuraavaan muotoon:

ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuotena on kalenterivuosi. Tilien tulee olla valmiit viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta luovutettavaksi tilintarkastajille. Näiden on palautettava ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

6 § Kokouksen päättäminen

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]