Kulutustutkimuksen seuran gradupalkinto Tiia Puskalle

Kulutustutkimuksen seuran vuoden 2015 gradupalkinto on myönnetty Tiia Puskan tutkielmalle Uuden median kameleontit – Bloggaajien roolit markkinoinnissa. Työ on tehty Vaasan yliopistossa. Valinnan teki professori Johanna Moisander Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Moisander kehui voittajatyön avaavan kiinnostavan näkökulman kuluttajan muuttuviin toimija-asemiin mediavälitteisessä ja verkottuneessa kulutuskulttuurissa. “Tutkimus tuottaa tietoa paitsi kuluttajablogeista uutena kulutuskulttuurin ilmiönä myös siitä murroksesta, jonka sosiaalisen median sanotaan aiheuttaneen kuluttajan ja markkinoijan välisessä suhteessa”, Moisander perusteli valintaansa.

Tiia Puskan työn lähtökohtana on ajatus siitä, että kuluttajablogien integrointi yritysten markkinointiin tuottaa kuluttajalle uuden kaksoisroolin ”kuluttaja-markkinoijana”. Bloggaaja ei ole vain kuluttaja, joka toimii mielipidejohtajana ja kulttuurisena välittäjänä. Bloggaaja on yhä useammin myös taloudellinen toimija, joka saa yrityksiltä korvauksen markkinointityöstään.

Gradussaan Puska analysoi tämän uuden kaksoisroolin ulottuvuuksia ja ilmenemismuotoja ja määrittelee bloggaajille kolme perusroolia: viestin välittäjä, myyjä ja virtuaalinen tuttava. Empiirisessä tutkimuksessaan Puska sen jälkeen avaa ja täsmentää nämä roolit analysoimalla, miten bloggaajat itse merkityksellistävät toimintaansa.

Kilpailuun osallistui neljän laitoksen valitsemat lopputyöt, jotka käsittelivät koiranomistajien kulutusvalintoja, luksuskuluttamista ja teksijänoikeuskeskustelua ääniteollisuudessa.

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]