Call for Papers 2/2017

Kulutustutkimus.Nyt-lehti hakee erityisesti Kulutustutkimuksen seuran syysseminaarin 2016 teemaa ’Kulutus ja sosiologia’ käsitteleviä käsikirjoituksia.

Kuluttajat ovat myös kansalaisia oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Yhtäältä nämä kuluttaja-kansalaiset ovat tukien ja palveluiden saajia, toisaalta heiltä myös odotetaan valveutuneita tekoja yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnin eteen, kuten esimerkiksi jätteen syntymisen kohdalla. Yritysten, yhteiskunnan ja kuluttajien välistä suhdetta onkin paikallaan tarkastella uusilla tavoilla, jolloin kuluttajia ei nähdä vain asiakkaina, vaan aktiivisina, valtaistuneina, tuotantoon osallistuvina toimijoina, joilla on muutosvoimaa. Tämä näkemys muuntaa olemassa olevia valta- ja toimijasuhteita, tunnistaen, että tilanne voi johtaa myös kuluttajien eriarvoistumiseen. Käsikirjoitukset voivat käsitellä kulutuksen sosiologisia kysymyksiä niin käsiteanalyyttisesti kuin erilaisin empiirisen tutkimuksen menetelmin.

Huom! Teemanumerossa voidaan tuttuun tapaan julkaista kulutustutkimuksen artikkeleita, katsauksia ja kirja-arvioita teemaosion rinnalla.

Ohjeet
Käsikirjoituksia pyydetään toimitettavaksi 28.2.2017 mennessä. Teemanumero ilmestyy loka-marraskuussa 2017. Tutkimuspaperit käyvät läpi vertaisarviointiprosessin. Puheenvuorot ja kirja-arvostelut käsitellään vain toimituksessa. Teemanumeron päätoimittajina toimivat Jenniina Sihvonen ja Lotta Alhonnoro. Kirjoittamisesta kiinnostuneiden toivotaan olevan yhteydessä numeron päätoimittajiin jo etukäteen (ks. yhteystiedot alla).

Käsikirjoitusten enimmäispituus on 4500 sanaa. Yksityiskohtaisemmat kirjoitusohjeet löytyvät osoitteesta http://www.kulutustutkimus.net/nyt/?page_id=9

Tietoja lehdestä
Kulutustutkimus.Nyt on Kulutustutkimuksen Seura ry:n julkaisema monitieteelliseen kulutustutkimukseen keskittyvä tieteellinen lehti. Lehden tarkoituksena on edistää kulutuksen, kuluttajakäyttäytymisen ja kotitalouden monitieteistä tutkimusta ja sen käyttöä sekä siihen perustuvaa keskustelua. Lehdessä julkaistaan aikaisemmin julkaisemattomia, kulutustutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä ja teemoja käsitteleviä empiirisiä, teoreettisia ja metodologisia tieteellisiä artikkeleita.

Ystävällisin terveisin,

Vierailevat päätoimittajat

Lotta Alhonnoro
Väitöskirjatutkija, Vaasan yliopisto lotta.alhonnoro@uva.fi
029 449 8559

Jenniina Sihvonen
Tutkijatohtori, Vaasan yliopisto
jenniina.sihvonen@uva.fi
029 449 8473