Kulutustutkimus.Nyt 1/2016

Kulutustutkimus.Nyt1_2016

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2016 (pdf, 2MB)

 

Pääkirjoitus: Taituruutta ja luksusta, poliittista suuntautumista ja kulutusasenteita
Outi Uusitalo, Elina Närvänen ja Minna Lammi

Kulutustutkimuksen aihepiirien sekä teoreettisten ja metodologisten lähestymistapojen rikkaus ja vivahteikkuus on kiehtonut ja innostanut monia kulutustutkimuksen tekijöitä ja yleisöjä. Kulutustutkimus. Nyt lehti tarjoaa foorumin eri tieteenaloja edustaville näkökulmille, jotka syventävät ja monipuolistavat käsityksiämme kuluttajasta ja kulutuksesta, ja sitä kautta kulttuurista, yhteiskunnasta, taloudesta ja ihmisten arkisesta elämästä ylipäätään. Tässä Kulutustutkimus.Nyt 1/2016 numerossa tarkastellaan ensinnäkin kulutukseen liittyvää taituruutta, autenttisten kulutustapojen kehkeytymistä. […]

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2016 (pdf, 2MB)

 

Foodiet ja muuttuva ruokakulttuuri: käsityöläisyysihanne sosiaalisesti hyväksyttävän samppanjaluksuksen rakentajana
Sami Koponen, Maria Pitkämäki ja Minna Autio

Tarkastelemme artikkelissa kuluttajien samppanjaan liittämiä merkityksiä. Erityishuomio kiinnittyy siihen, miten juoman tuotantoa sekä sen taitavaa kuluttamista ymmärtävät asiantuntijakuluttajat luovat autenttisinta tapaa nauttia samppanjasta. Tätä asiantuntijapuhetta tarkastellaan globaalin foodie-kulttuurin ja suomalaisen ruokakulttuurin risteyksessä. Analyysi tuo esiin käsityöläisyyteen liittyvät merkitykset samppanjakulttuurin muokkaajana. Tulokset vahvistavat näkemystä siitä, että suomalaisten luksuskäsitykset ovat muuttumassa. Erityisesti käsityöhenkisyys korostuu osana kulutusprosessia, jonka kautta myös samppanjan kulutusta legitimoidaan sekä harvinaistetaan foodie-kulttuurin suomalaisessa ilmenemismuodossa.

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2016 (pdf, 2MB)

 

Poliittinen suuntautuminen ja kulutusasenteet
Aki Koivula, Pekka Räsänen ja Arttu Saarinen

Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten suomalaisten poliittinen suuntautuminen on yhteydessä heidän kulutusasenteisiinsa. Suomen puoluekenttä on muuttunut vuosikymmenen aikana voimakkaasti. Eri puolueiden kannatus perustuu nykyään yhä moninaisimpiin tekijöihin yhteiskunnallisen aseman synnyttämien intressien ja arvojen lisäksi. Voidaankin ajatella, että puolueiden kannattajilla on erilaisia pääomia ja resursseja, jotka puolestaan ilmenevat kannattajien kulutusasenteista. Hyödyntämällä vuonna 2014 kerättyä väestötasoa edustavaa mielipidekyselyä (N=1351) tutkimuksessa osoitetaan, että poliittisella suuntautumisella on itsenäistä selitysvoimaa tarkasteltaessa kulutusasenteita. […]

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2016 (pdf, 2MB)

 

Extending the Meanings for Luxury Fashion Brands among Young Finnish Women
Sonja Lahtinen & Pekka Tuominen

Considering the increasing availability of luxury fashion brands to a wider range of consumers than ever before, the luxury fashion sector is transforming itself from the traditional conspicuous consumption model to incorporate a variety of different meanings. Luxury fashion brands are often defined by social meanings, such as conveying prestige to the owner, but recent research shows that luxury brands also hold a strong self-orientated aspect. This paper aims to recognize and analyze the meanings young female consumers attach to luxury fashion brands in Finland by using the Zaltman Metaphor Elicitation Technique (ZMET). […]

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2016 (pdf, 2MB)

 

Katsaus: ”Millainen päivä tänään on?” – Vammaisen lapsen perheen arki ja merkitykset
Ulla Särkikangas

Susie Scott (2009) kehottaa tutkimaan arkipäivän ilmiöitä, kuten keskusteluita tai nukkumaanmeno rituaaleja. Hän myös kehoittaa hylkäämään aikaisemmat oletukset siitä mikä on normaalia. Tehtävä on suhteellisen helppo etenkin silloin kun tutkitaan vammaisen lapsen perheen arkea ja merkityksiä. Vammaisen lapsen perheestä saattaa puuttua monet rutiinit ja rituaalit, se voi olla täynnä yllätyksiä ja sisältää oletuksista ja ennakkokäsityksistä poikkeavaa käyttäytymistä. Pohdin Scottin teoksen pohjalta vammaisen lapsen perheen arkea, jossa kyllä yleensä pyritään ylläpitämään rutiineja, mutta joka voi siitäkin huolimatta olla lyhytjänteistä toimintaa, ilman kestäviä tapoja ja tottumuksia.

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2016 (pdf, 2MB)

 

Katsaus: Food in Society and Culture – Research across the Social Sciences and the Humanities
Sami Koponen, Sini-Maria Saarnio, Reetta Taskinen, Jani Varpa ja Minna Autio

Helsingin yliopisto järjesti 4.-6.5.2015 kansainvälisen ruoka-alan konferenssin teemasta ”Food in Society and Culture – Research across the Social Sciences and the Humanities”. Kolmipäiväinen konferenssi lähestyi ruokaa monitieteellisenä ilmiönä, jota pohdittiin humanistisesta, sosiaalisesta, käyttäytymistieteellisestä sekä taloustieteellisestä näkökulmasta. Tavoitteena oli tuoda yhteen erilaisia tieteellisiä keskusteluja sekä hakea mahdollisia uusia avauksia ruoan tutkimiseen nyky-yhteiskunnassa. Konferenssin järjestäminen oli niin ikään monitieteistä. […]

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2016 (pdf, 2MB)

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]