Kirjoittajakutsu Kulutustutkimus.Nyt-teemanumeroon: ”Kulutus ekologisen kestävyyskriisin aikakautena” – käsikirjoitusten määräaikaa on pidennetty

Kulutus ekologisen kestävyyskriisin aikakautena -teemanumero keskittyy laajasti kulutukseen, joka tähtää hyvän ja merkityksellisen elämän saavuttamiseen luonnonympäristöä ja sen monimuotoisuutta kunnioittaen.

Tutustu kirjoittajakutsuun: Call for papers_Kulutus ekologisen kestävyyskriisin aikakautena ja lähetä käsikirjoituksesi viimeistään 28.2.2023 (huom. pidennetty määräaika).

Käsikirjoitukset käyvät läpi vertaisarviointiprosessin. Teemanumero ilmestyy syksyllä 2023 ja sen päätoimittajina toimivat Juulia Räikkönen, Miia Grénman ja Outi Uusitalo.

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kirjoittajakutsu Kulutustutkimus.Nyt-teemanumeroon: ”Kulutus ekologisen kestävyyskriisin aikakautena”

Kulutus ekologisen kestävyyskriisin aikakautena -teemanumero keskittyy laajasti kulutukseen, joka tähtää hyvän ja merkityksellisen elämän saavuttamiseen luonnonympäristöä ja sen monimuotoisuutta kunnioittaen.

Teemanumeroon voi lähettää eri näkökulmista aihetta tarkastelevia käsikirjoituksia. Erityisesti haluamme kuitenkin tuoda esiin tutkimuksia, jotka tarkastelevat harvemmin tutkimuksen kohteena ollutta kuluttajien roolia osana monimuotoisena kukoistavaa elonkirjoa.

Tutustu kirjoittajakutsuun: Call for papers_Kulutus ekologisen kestävyyskriisin aikakautena

Käsikirjoituksia pyydetään toimitettavaksi 1.2.2023 mennessä sivustolle https://journal.fi/kulutustutkimus. Käsikirjoitusten enimmäispituus on 4500 sanaa. Kirjoitusohjeet löytyvät osoitteesta https://journal.fi/kulutustutkimus/about/submissions.

Käsikirjoitukset käyvät läpi vertaisarviointiprosessin. Teemanumero ilmestyy syksyllä 2023. Päätoimittajina toimivat Juulia Räikkönen, Miia Grénman ja Outi Uusitalo.

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kulutustutkimus.Nyt-lehden toimituskunta 2023 alkavalle kaudelle on valittu

Kulutustutkimuksen seuran hallitus on nimittänyt Kulutustutkimus.Nyt-lehden toimituskunnan vuoden 2023 alussa alkavalle kaudelle.

Päätoimittajiksi valittiin Elina Närvänen Tampereen yliopistosta ja Hanna Leipämaa-Leskinen Vaasan yliopistosta. Päätoimittajien ensimmäinen kausi on kolme vuotta.

Toimituskunnan jäseniksi valittiin Taru Lehtokunnas Tampereen yliopistosta ja Mette Ranta Helsingin yliopistosta. Jäsenten ensimmäinen kausi on kaksi vuotta.

Onnea valituille ja menestystä tuleville vuosille lehden parissa!

Kiitos myös koko seuran puolesta nykyiselle päätoimittajalle Outi Uusitalolle pitkäjänteisestä ja ansiokkaasta työstä lehden hyväksi.

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Haemme jäseniä Kulutustutkimus.Nyt -lehden toimituskuntaan

Kulutustutkimus.Nyt on Suomen kulutustutkimuksen seura ry:n julkaisema monitieteellinen lehti. Lehden tarkoituksena on edistää kulutuksen, kuluttajakäyttäytymisen ja kotitalouden monitieteistä tutkimusta ja sen käyttöä sekä siihen perustuvaa keskustelua. Lehti julkaisee 1–2 numeroa vuodessa.

Lehdelle on myönnetty Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan tunnus vertaisarvioidulle tiedejulkaisulle ja sen julkaisufoorumiluokitus on ”1”. Lehden kansainvälinen kausijulkaisutunnus on ISSN 1797-1985. Lisätietoa lehden sivuilta.

Haemme lehden toimituskuntaan kahta (2) kulutustutkimuksesta ja tieteellisen lehden toimittamisesta kiinnostunutta uutta jäsentä kaksivuotiselle kaudelle 1.1.2023-31.12.2024. Jäsenten tehtävä on yhdessä päätoimittajan/päätoimittajien kanssa huolehtia mm. lehteen liittyvästä tiedottamisesta ja markkinoinnista sekä lehden vertaisarviointiprosessien hoitamisesta. Tekninen toimitustyö ei sisälly toimituskunnan tehtäviin. Uusi toimituskunta tekee keskenään työnjaon kauden alussa ja raportoi sekä vastaa toiminnastaan Kulutustutkimuksen seuran hallitukselle.

Huomioimme hakijoina eri akateemisen uran vaiheet. Hakijan tulee kuitenkin olla vähintään tutkijan uran 1. vaiheessa (väitöskirjatutkija tai jatko-opiskelija). Haemme mahdollisimman monipuolista toimituskuntaa tieteenalataustojen ja tutkimusmenetelmiin liittyvän osaamisen näkökulmasta. Hakijalla tulee olla myös kiinnostusta lehden kehittämiseen sekä vastuuntuntoinen ja innostunut ote toimituskuntatyöhön. Tehtävästä ei makseta rahallista korvausta.

Osoita vapaamuotoinen hakemuksesi ja lyhyt CV (max. 5 sivua) Kulutustutkimuksen seuran hallitukselle ja lähetä se viimeistään 25.9.2022 sähköpostilla seuran puheenjohtajalle Outi Uusitalolle (outi.uusitalo[]jyu.fi)

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]