Kulutustutkimus.Nyt 1/2008

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2008 (526 KB)

Pääkirjoitus
Anu Valtonen ja Vesa Markuksela

Vapaa-aika on kuluttajien elämää monin tavoin jäsentävä kategoria. Se tarjoaa mahdollisuuden virkistymiseen, itsensä kehittämiseen, sosiaalisten suhteiden luomiseen ja identiteetin rakentamiseen erilaisten toimintojen, tuotteiden ja palvelujen avulla. Toisaalta vapaaaika kategoriana on muutosten kohteena: työn ja vapaa-ajan rajat liudentuvat, yhteiskuntaamme leimaava suorittamisen ja tekemisen vaade ujuttautuu vapaa-ajankin piiriin ja media haukkaa yhä suuremman osan vapaa-ajastamme. […]

Lataa koko pääkirjoitus (pdf, 9 KB)

Muutoksia suomalaisten vapaa-ajan vietossa – kotisohvalla, yhteisöissä ja matkailuelämyksissä
Visa Heinonen

Suomalaisten vapaa-aika on vähitellen lisääntynyt yhteiskunnan modernisoituessa kulutusyhteiskunnaksi. Tarkastelen artikkelissa vapaa-ajassa tapahtuneita muutoksia. Mielenkiinto kohdistuu toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan ja erityisesti viime vuosikymmeniin. Tuolloin Suomi kävi läpi kiivaan rakennemuutoksen, väestön enemmistöstä tuli kaupungeissa asuvia palkkatyöläisiä ja kulutusmahdollisuudet lisääntyivät merkittävästi. Ensin tarkastelen suomalaisten television katselua ja siinä tapahtuneita muutoksia. […]

Lataa Heinosen artikkeli (pdf, 84 KB)

McDonaldisoituuko teollinen muotoilu? Teollisen muotoilun kuvauksia suomalaisessa talouslehdistössä
Toni Ryynänen

Tässä artikkelissa George Ritzerin (2000) termi McDonaldisaatio viittaa prosessiin, jossa pikaruokaravintoloiden toimintaperiaatteet vallitsevat yhä useammilla aloilla teollistuneissa yhteiskunnissa. Artikkelissa esitetään empiirisin esimerkein suomalaisen teollisen muotoilun mahdollista McDonaldisoitumista. Analysoitu aineisto kerättiin Suomessa ilmestyvistä talouslehdistä vuosilta 2000-2005. Aineisto käsittää yhteensä 150 artikkelia. Artikkelin tarkoituksena on tarjota uusia näkökulmia suomalaisesta yhteiskunnasta ja teollista muotoilusta perustuen Ritzerin esittämään McDonaldisaation malliin. […]

Lataa Ryynäsen artikkeli (pdf, 172 KB)

Luontoharrastuksen ristiriitainen poliittisuus
Minna Santaoja

Luontoharrastusta on monenlaista. Tämä artikkeli tarkastelee rajattua luonnon tosiharrastajien joukkoa. Luontoa vakavasti harrastavat ovat arvokkaita tiedonlähteitä maankäytön suunnittelulle ja viralliselle luonnonsuojelutoiminnalle. Harrastajien rivit ovat kuitenkin harvenemassa eikä uutta sukupolvea näytä kasvavan niitä paikkaamaan. Tämä asettaa luonnon monimuotoisuuden hallinnan tietoperustan tulevaisuudessa kyseenalaiseksi. […]

Lataa Santaojan artikkeli (pdf, 62 KB)

Elämysten kulutus (lektio)
Eeva-Katri Ahola

Elämyssektorista on viime vuosien aikana tullut näkyvä ja tärkeä työllistäjä. Siitä on tullut myös taloudelliselta merkitykseltään kasvava toimiala. Tästä käytännön liike-elämän kehitystrendistä huolimatta
aikaisempi markkinoinnin tutkimus ei ole juuri pohtinut sitä, miten elämykset rakentuvat markkinoilla ja miten niitä kulutetaan. […]

Lataa Aholan lektio (pdf, 26 KB)

Gilmore, J.H. & Pine, P.J. II: Authenticity – What Consumers Really Want (kirja-arvio)
Mika Kylänen

Yhdysvaltalaisten James H. Gilmoren ja Jospeh Pine II’n uusin teos Authenticity: What Consumers Really Want jatkaa keskustelua elämystaloudesta. Siinä missä heidän kuuluisa edellinen teoksensa The Experience
Economy: Work Is Theatre & Every Business a Stage herätteli liikkeenjohtoa pohtimaan liiketoiminnan muutosta elämys- ja transformaatiotaloudessa, uusin teos keskittyy aitouteen liiketoiminnassa. […]

Lataa Kyläsen kirja-arvio (pdf, 22 KB)

Frank Trentmann: Free Trade Nation. Commerce, Consumption, and Civil Society in Modern Britain. (kirja-arvio)
Petteri Repo

Vapaakaupalla tarkoitetaan oikeutta käydä rajoittamatonta kauppaa maiden rajojen yli, missä mielessä vapaakauppa edustaa markkinatalouden kansainvälistä ulottuvuutta. Käytännössä vapaakauppaa toki rajoitetaan samalla tavalla kuin markkinatalouttakin. […]

Lataa Revon kirja-arvio (pdf, 17 KB)

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]