Kuluttajatutkimuskeskus hakee tutkimuspäällikköä

Tutkimuspäällikkö toimii tutkimuksen johtoryhmän jäsenenä vastaten osaltaan Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimustoiminnan strategisesta kehittämisestä sekä hankkeiden suunnittelusta, toteutuksesta ja ulkoisen tulorahoituksen hankinnasta. Lue lisää avoinna olevasta tutkimuspäällikön tehtävästä hakuilmoituksesta.

Lisätietoja tehtävästä:
tutkimusjohtaja Päivi Timonen
puh. 050 343 3138
paivi.timonen (at) kuluttajatutkimuskeskus.fi

Hakuilmoitus: pdf

Lisätietoja, valtiolle.fi: valtiolle.fi , työavain 540-662-11

Kuluttajatutkimuskeskus on työ- ja elinkeinoministeriön alainen sektoritutkimuslaitos, joka tuottaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja laadukasta tutkimustietoa kulutuksesta, kuluttajien käyttäytymisestä ja markkinoiden toiminnasta.

Lisätietoja Kuluttajatutkimuskeskuksesta ja sen tutkimusohjelmasta osoitteesta www.kuluttajatutkimuskeskus.fi

Tehtävä on vakinainen, palvelussuhde alkaa 15.02.2012
Hakuaika päättyy 04.01.2012 kello 16:15
Työpaikan tiedot: Kuluttajatutkimuskeskus, Kaikukatu 3, 00530 Helsinki

Viran/tehtävän kuvaus: Tutkimuspäällikkö toimii tutkimuksen johtoryhmän jäsenenä vastaten osaltaan Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimustoiminnan strategisesta kehittämisestä sekä hankkeiden suunnittelusta, toteutuksesta ja ulkoisen tulorahoituksen hankinnasta. Vastuualueella vuonna 2012 käynnissä olevat hankkeet kuuluvat hyvinvoinnin tekniikat ja kulttuurit -teema-alueelle. Tutkimuspäällikkö johtaa tutkijaryhmää ja toimii sen esimiehenä, osallistuu tutkimuksen tekemiseen ja toimii myös asiantuntijatehtävissä.

Tutkimuspäällikkö toimii tutkimusjohtajan alaisuudessa.

Hakijalta odotamme: Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää tohtorin tutkintoa, tieteellistä julkaisutoimintaa tehtäväalalta, laadullisten ja tilastollisten tutkimusmenetelmien hallintaa, kokemusta projektijohtamisesta sekä näyttöä kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä.

Hakijan edellytetään kuvaavan osaamisprofiilinsa sekä esittävän julkaisutuotannostaan viisi (5) tehtävän kannalta merkittävintä tieteellistä julkaisua.

Luemme eduksi: Kokemuksen esimiestyöstä ja valtion johtamisjärjestelmien tuntemisen.

Työssä tarvittava kielitaito: Virassa edellytetään valtion virkamiehiltä vaadittavaa kotimaisten kielten taitoa. Kansainvälinen yhteistyö edellyttää myös hyvää englannin kielen taitoa.

Palkkauksen peruste: Palkkaus määräytyy Kuluttajatutkimuskeskuksen palkkausjärjestelmän (VPJ) mukaisesti. Tutkimuspäällikön tehtävän vaativuuden (taso 14) mukainen palkanosa on 4.315 euroa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuva palkanosa, enintään 45 % vaativuuden mukaisesta palkanosasta.

Työaika Virastotyöaika, Liukuva työaika 36 h 15 min viikossa.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]