Kulutustutkimuksen seuran gradupalkinto Hanna Rahikaiselle

Kulutustutkimuksen seura on myöntänyt vuoden 2015 gradupalkinnon Hanna Rahikaiselle Hankenilta. Rahikaisen gradu käsittelee eettistä kulutusta kuluttajien itseymmärryksen näkökulmasta. Valinnan teki filosofian tohtori Pekka Mäkelä. Gradupalkinto myönnettiin torstaina 12.5. Kulutustutkimuksen seuran kevätseminaarissa Helsingissä.

Pekka Mäkelä valitsi palkinnonsaajan viidestä lopputyöstä, jotka tulivat Vaasan ja Turun yliopistoista, Hankenilta sekä Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä ja maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta. Jokainen kulutustutkimusta tekevä laitos voi esittää kilpailuun yhden työn. Kilpailuun osallistuneet gradut käsittelivät samppanjan kulutuksen elämyksellisyyttä, huumoria viraalisessa videomainonnassa, tupakkakysymystä vuosien 1900–1910 sanomalehdistössä, verkkokulutusta Suomessa ja Iso-Britanniassa sekä eettistä kuluttajuutta.

”Korkeatasoisissa opinnäytteissä hyödynnettiin sekä määrällisiä että laadullisia lähestymistapoja sekä näiden kunnioitettavan monipuolista yhdistelmää. Voittajaksi valikoitui puhtaasti laadullinen tutkimus, jossa haastatteluaineistoa on analysoitu oivaltavasti”, Mäkelä kertoo.

Voittaneen lopputyön ansioiksi Mäkelä mainitsee itsekäsityksen käsitteen tuomisen eettisen kuluttajuuden kontekstiin sekä tutkijan johtopäätöksen kuluttajaeettisyyden moninaisuuden ja muuntuvaisuuden tuomista tutkimuksellisista haasteista. ”Myös median uutisoinnin inspiroimien eettisten impulssien vaikutusajan rajallisuus on tutkimuksen löytö, jota ei esiinny aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa”, Mäkelä perustelee valintaansa. Työssä todetaan, että ’kulutus’ ja ’itse’ ovat kompleksisella ja jatkuvasti muuttuvalla tavalla kytköksissä toisiinsa; kulutus ei määrittele ’itseä’ eikä tämä myöskään määrittele kulutusta. Eettisyys näyttäytyy käsillä olevan tutkimuksen valossa ajassa muuttuvana. Eettisen kulutuksen muotoihin ja ilmiön keskeisyyteen osana kuluttajan arkea vaikuttavat muun muassa sosiaaliset tekijät ja mediajulkisuus.

Palkittu pro gradu -työ:
Hanna Rahikainen: Ethical Consumption as a reflection of self-identity. Hanken, Department of Marketing.

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]