Kulutustutkimus. Nyt 1/2008 – kirjoituskutsu

Kulutus ja vapaa-aika -teemanumero

Anu Valtonen , KTT, Lapin yliopisto
Vesa Markuksela , KTM, Lapin yliopisto
Artikkelikäsikirjoitusten dead line 28.11.2007

Kutsumme vapaa-aikatutkimuksesta kiinnostuneita tutkijoita kirjoittamaan toimittamaamme teemanumeroon.Vapaa-ajalla ja vapaa-ajan kulutuksella on keskeinen rooli taloudellisen, sosiaalisen ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin kannalta. Nykyisessä tieto- ja elämysyhteiskunnassa vapaa-aika – sekä sosio-kulttuurisena kategoriana että toiminnollisena tilana – on muutosten kohteena. Vallitsevat ideaalit, arvostukset ja liudentuvat työn ja vapaan rajat ehdollistavat ja muokkaavat myös vapaa-ajan merkitystä ja vapaa-ajan kulutusta. Vapaa-aikaa toiminnallisena tilana luonnehtii yhtäältä harrastusaktiviteettien kasvava rooli, mediakulutuksen kasvu, teknologisoituvan ja globalisoituvan kulutusyhteiskunnan uudet aktiviteetit, kuten erilaiset virtuaalipelit, sekä vapaa-ajan aktiviteettien tarjoamat mahdollisuudet yhteisöllisyyden luomiseen ja ylläpitämiseen. Toisaalta ei-tekemisen, olemisen, arvostus saa kasvavaa kiinnostusta. Nämä vapaa-aikaan kohdistuvat jännitteet asettavat haasteita myös vapaa-ajan tutkimukselle, sen lähtökohtaoletuksille, tutkimuskysymyksille, käsitteille kuin valittaville tutkimuskohteillekin. Teemanumeron keskeisenä tavoitteena on tuottaa ymmärrystä siitä, millaisia muotoja vapaa-aika ja vapaa-ajan kulutus saa tämän päivän suomalaisessa yhteiskunnassa ja siitä, millaisten käsitejärjestelmien ja menetelmien kautta sitä pystytään relevantisti hahmottamaan. Monipuolisesti vapaa-aikaa tarkastelevaan teemanumeroon ovat tervetulleita, muun muassa:

 • vapaa-ajan tutkimuskenttää, tutkimusperinteitä ja käsitteitä jäsentävät ja analysoivat artikkelit,
 • vapaa-aika kategorian nykytilaa, uusia vapaa-aikaluokituksia, työn ja vapaan luokkien yhdistymistä ja liudentumista tarkastelevat artikkelit,
  vapaa-ajan yhteisöjä käsittelevät artikkelit,
 • yksittäisiin vapaa-ajan toimintoihin ja aktiviteetteihin keskittyvät tutkimukset, erilaiset harrasteet ja toiminnot mukaan lukien vapaaehtoistyö ja shoppailu
 • vapaa-ajan kulutuksen ’pimeään puoleen’, esimerkiksi addiktioihin liittyvät tutkimukset
 • erilaisten kuluttajaryhmien kautta vapaa-ajan tematiikkaa valottavat artikkelit, esimerkiksi vauvat, vanhukset, lapset tai liikuntaesteiset vapaa-ajan viettäjinä
 • vapaa-ajan tiloihin, paikkoihin ja ympäristöihin – mukaan lukien luonto ja virtuaaliympäristöt – keskittyvät artikkelit,
 • vapaa-aika käsitteen, toimintojen ja tilojen sukupuolittuneisuutta tarkastelevat artikkelit
 • vapaa-aikaa vastarinnan paikkana ja poliittisena kulutusareenana tarkastelevat tutkimukset
 • Käsikirjoitukset pyydetään lähettämään sähköpostitse Anu Valtoselle (anu.valtonen@ulapland.fi) tai Vesa Markukselalle (vesa.markuksela@ulapland.fi).

  Kirjoittajaohjeet osoitteessa: http://www.kulutustutkimus.net/?p=31

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]