Kuluttaja globaalitaloudessa

Työryhmä Kulutustutkimuksen seuran syysseminaarissa Vaasassa 27.11.2007

Heidi Hirsto, (heidi.hirsto@hse.fi <mailto:hirsto@hse.fi>), Helsingin kauppakorkeakoulu
Johanna Moisander, (moisande@hse.fi <mailto:moisande@hse.fi>) Helsingin kauppakorkeakoulu
Anu Valtonen, (anu.valtonen@ulapland.fi <mailto:anu.valtonen@ulapland.fi>) Lapin yliopisto

Call for papers

Globalisaatiosta keskusteltaessa kansalainen nähdään usein joko merkittävänä markkinavoimana – kuningaskuluttajana – tai monikansallisten suuryritysten markkinoinnin voimattomana uhrina.
Yhtäältä väitetään, että globaalitalous ja monikansallisten yritysten markkinointikoneisto ovat rakentamassa uutta, globaalin kapitalismin arvoja ja päämääriä heijastelevaa massa(kulutus)kulttuuria, joka syrjäyttää vääjäämättä kansalliset ja paikalliset kulttuurit. Toisaalta globalisaatio nähdään yleistä hyvinvointia, moniarvoisuutta ja läpinäkyvyyttä lisäävänä taloudellisena prosessina ja kulttuurisena trendinä, joka vapauttaa kuluttajat kaikkialla maailmassa tavoittelemaan omia unelmiaan ja vaikuttamaan samalla ostopäätöksillään yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Kutsumme tähän työryhmään esityksiä, joissa tällainen dualistinen ajattelutapa kyseenalaistetaan. Haluamme herättää keskustelua siitä, mikä on kuluttajan rooli globaalissa taloudessa. Millaisia uusia yhteiskunnallisen ja taloudellisen vaikuttamisen ja toiminnan muotoja kuluttajalle avautuu globaalissa taloudessa esimerkiksi langattomien
viestintä- ja tietoverkkojen kautta? Millaisia eettisiä haasteita globaalitaloudessa toimiminen asettaa yrityksille, poliitikoille ja yksittäisille toimijoille? Millaisia toimija-asemia ja identiteettejä kuluttaja-kansalaiselle rakentuu ja on tarjolla globaalitalouden diskursseissa?

Lähdemme siitä, että suomalaiselle yhteiskunnalle, niin yrityksille kuin kuluttajillekin, globalisaatiokehitys on monimutkainen poliittinen ja moraalinen haaste, johon liittyy vaikeita eettisiä kysymyksiä ja kiistoja – ei vain siitä, mitä tuotteita kuluttajien tulisi markkinoilla valita, vaan myös siitä, miten erilaisissa yhteisöissä, laajemmin yhteiskunnassa ja koko maailmassa pitäisi ajatella ja toimia.

Työryhmään toivotaan esityksiä esimerkiksi seuraavista aiheista:

  • globaalitalouden teoreettiset perinteet ja käsitteet
  • globaali kulutus ja kuluttajuus eri toimialoilla, konteksteissa ja
    kulttuureissa
  • online-ympäristöjen roolit ja mahdollisuudet
    globaaliin kulutukseen/talouteen nivoutuvat vastuut ja eettiset
    kysymykset.

Ilmoittautuminen työryhmän vetäjille 12.11. mennessä

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]