Gradupalkinto Ari Kuisminille

Kulutustutkimuksen seura on myöntänyt vuoden 2013 gradupalkinnon Ari Kuisminille Helsingin yliopistosta. Kuisminin gradu käsittelee suomalaisten kuluttajien kokemuksia palveluista. Kuisminin tutkimus laajentaa palvelututkimusta kiinnittämällä huomiota kuluttajien yhteiskunnalliseen asemaan ja arjen merkityksiin. Palkinnon saajan valitsi erikoistutkija Kirsti Ahlqvist Tilastokeskuksesta. Gradupalkinto jaettiin keskiviikkona 7.5.2014 seuran kevätseminaarissa Helsingissä.

Kirsti Ahlqvist valitsi palkinnonsaajan viidestä lopputyöstä, jotka tulivat Turun, Tampereen, Vaasan ja Helsingin yliopistoista sekä Svenska handelshögskolanista. Jokainen kulutustutkimusta tekevä laitos voi esittää kilpailuun yhden työn. Kilpailuun osallistuneet gradut käsittelivät opiskelijoiden osallistumista kulutusyhteiskuntaan, ruoan ekologista kuluttamista, luksustavaroiden kulutusta, mainospuhetta laihdutuskulttuurin kuvastajana ja kuluttajan palvelukokemuksia.

”Kaikki työt olivat korkeatasoisia erityisesti teoreettiselta otteeltaan ja yhteiskunnalliselta merkittävyydeltään. Yhteiskunnallinen merkittävyys oli myös perusteltu hyvin. Töiden aihepiirissä ilmenee kulutuksen ja kulutustutkimuksen moniulotteisuus.”, Ahlqvist totesi.

Kirsti Ahlqvistin mielestä kulutusrakenteen palveluvaltaistuessa ja palvelurakenteiden monimutkaistuessa on tärkeää tutkia palveluita erityisesti kuluttajan näkökulmasta ja kokemuksesta. Kuisminin tutkimus haastaa perinteisen ”asiakas on aina oikeassa” -käsityksen, joka korostaa kuluttajan valta-asemaa suhteessa palveluntuottajaan. Työssään Kuismin päätyy toteamaan, että kuluttajan vapaus on varsin rajallista ja kulttuuriset rakenteet voivat rajoittaa palveluvuorovaikutuksen neutraalia sujumista. Tutkimuksen perusteella normin mukaiseksi kuluttajaksi määrittyy mies ja aikuinen. Nuori ikä tai naissukupuoli voi rajoittaa palvelun saamista ja vaikuttaa palvelukokemukseen. Kuisminin tutkimustulosten perusteella muodostuu kuva hyvästä ja onnistuneesta palvelukokonaisuudesta. Tulokset ovatkin varsin hyvin sovellettavia, mikäli palveluita halutaan kehittää.

Palkittu pro gradu -työ:

Kuismin, Ari (2013) Kertomisen arvoinen palvelu – Kehysanalyyttinen tutkimus kuluttajien palvelukokemuksista. Taloustieteen laitoksen julkaisuja nro 59. Helsingin yliopisto. Helsinki.

Luettavissa myös e-versiona.

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]