Kulutustutkimus.Nyt 1/2021 ja 2/2021 kirjoittajakutsu

Kutsumme kulutustutkijoita eri tieteenaloilta lähettämään artikkelikäsikirjoituksia Kulutustutkimus.Nyt –lehteen julkaistavaksi numeroissa 1/2021 ja 2/2021. Tarjottavat artikkelit voivat käsitellä kulutuksen eri alueita ja arjen teemoja kuten asuminen, ruoka, matkailu, liikkuminen, raha-asiat jne., mutta myös laajempien näkökulmien kuten kestävyyden tai kulutuskulttuurin näkökulmien tarkastelut ovat tervetulleita.

 

Lehteen voi tarjota niin käsitteellisiä kuin empiirisiäkin käsikirjoituksia, minkä lisäksi tervetulleita ovat lektiot, kirja-arviot ja haastattelut.

 

Käsikirjoituksia pyydetään toimitettavaksi 1.6.2021 mennessä, jotta ne ehtivät käydä läpi vertaisarvioinnin. Käsikirjoituksia voi jättää arvioitavaksi journal.fi-järjestelmän kautta. Lehden numero 1/2021 ilmestyy syksyllä 2021 ja numero 2/2021 loppuvuodesta. Artikkeleiksi tarkoitetut käsikirjoitukset käyvät läpi vertaisarviointiprosessin. Lektioiden, kirja-arvioiden ja haastattelujen julkaisemisesta päättää päätoimittaja yhdessä toimituskunnan kanssa. Käsikirjoitusten enimmäispituus on 4500 sanaa. Lehdessä julkaistaan ensisijaisesti suomen- tai ruotsinkielisiä artikkeleita. Perustellusta syystä julkaistaan myös englanninkielisiä artikkeleita. Tarkemmat kirjoitusohjeet löytyvät osoitteesta: https://journal.fi/kulutustutkimus/about/submissions.

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]