Call for Papers 1/2020 – Kulutustutkimus.Nyt

Kulutus ja (markkina)systeemit

Haemme tulevaan Kulutustutkimus.Nyt -lehden numeroon artikkelikäsikirjoituksia, joissa kulutuksen ilmiöitä lähestytään erityisesti (markkina)systeemiajattelun inspiroimana. Kulutuksen ja markkinoiden systeemisyys on ollut jo jonkin aikaa useiden tieteenalojen tutkijoiden kiinnostuksen kohteena ja tässä numerossa haluamme kiinnittää keskustelun kulutuksen eri ilmiöihin.

Toivomme teemanumeroon kulutuksen moninaisuutta heijastavia ajankohtaisia ja transformatiivisia tutkimuksia, joissa (markkina)systeemiä voi lähestyä erilaisista teoreettisista keskusteluista käsin. Tarjottavat käsikirjoitukset voivat kiinnittyä esimerkiksi seuraaviin kulutustutkimuksellisiin teemoihin:

  • Yhteiskunnallinen muutos ja alustatalous
  • Kaupalliset ja ei-kaupalliset tilat kulutuksen alustoina
  • Kuluttajien muuttuva toimijuus ja disruptoivat liiketoimintamallit
  • Kestävän kehityksen mukainen kulutus
  • Kuluttajien voimaantuminen ja kuluttajakansalaisuus

Teemanumeroon voi tarjota niin käsitteellisiä kuin empiirisiäkin käsikirjoituksia.

Lisäksi tervetulleita ovat lektiot, kirja-arviot ja haastattelut.

Ohjeet Käsikirjoituksia pyydetään toimitettavaksi 1.6.2020 mennessä journal.fi-järjestelmän kautta. Teemanumero ilmestyy syksyllä 2020. Käsikirjoitukset käyvät läpi vertaisarviointiprosessin. Käsikirjoitusten enimmäispituus on 4500 sanaa. Lehdessä julkaistaan ensisijaisesti suomen- tai ruotsinkielisiä artikkeleita. Perustellusta syystä julkaistaan myös englanninkielisiä artikkeleita. Tarkemmat kirjoitusohjeet löytyvät osoitteesta: https://journal.fi/kulutustutkimus/about/submissions

Vierailevat päätoimittajat:

KTT, Ari Huuhka
ari.huuhka@univaasa.fi
Vaasan yliopisto
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö

KTT, Hanna Leipämaa-Leskinen
hanna.leipamaa-leskinen@univaasa.fi
Vaasan yliopisto
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]