Kulutustutkimuksen seuran gradupalkinto Noora Sirolalle

Kulutustutkimuksen seura on myöntänyt vuoden 2018 gradupalkinnon Noora Sirolalle Tampereen yliopistosta. Sirolan gradu käsittelee ruokahävikin vähentämistä Japanissa. Valinnan teki erikoistutkija Juha Nurmela Tilastokeskuksesta. Gradupalkinto myönnettiin torstaina 16.5. Kulutustutkimuksen seuran kevätseminaarissa Helsingissä.

Juha Nurmela valitsi palkinnonsaajan kolmesta lopputyöstä, jotka tulivat Helsingin, Tampereen ja Vaasan yliopistoista. Jokainen kulutustutkimusta tekevä laitos voi esittää kilpailuun yhden työn. Kilpailuun osallistuneet gradut käsittelivät palkitun työn ohella minimalistista elämäntyyliä sekä ruuan hinnan ja imagon suhdetta.

Nurmela pitää Sirolaa poikkeuksellisen rohkeana tutkijana ”kun ottaa kohteekseen toisen kulttuurialueen kotitalouksien toiminnan ja käyttää sen selvittämiseen poikkeuksellista tutkimusvälinettä, matkapuhelinta”. Nurmelan mukaan tutkimus keskittyy merkittävään ongelmaan, sillä Japanissa 40 prosenttia syötäväksi tarkoitetusta ruuasta päätyy hävikiksi. Aihe on ajankohtainen ja myös suomalaisessa keskustelussa. Sirola haluaa myös vaikuttaa työllään, sillä ”tietoisuus hävikistä jää tietoisuuteen”, kuten Nurmela kuvaa.

Aiheen kiinnostavuuden ja ajankohtaisuuden lisäksi Nurmela nostaa esiin Sirolan teoreettisen osaamisen: ”Sirola on perehtynyt hyvin tutkimuksen tarvitsemiin teorioihin ja käsitteisiin. Niitä käsittelevä osa on oikein informatiivinen. Lähdeluettelo on häkellyttävän laaja. Kaiken kaikkiaan Sirola on osannut hienosti hyödyntää aiempia teorioita ja käsitteitä. Aivan ilmeisesti ne on sisäistetty ennen tiedonkeruuta tai ainakin sen aikana. Päälle liimatun tuntua ei ole”.

Palkittu pro gradu -työ:

Noora Sirola: Ruokahävikin vähentämisen käytänteet japanilaisten arjessa – Mobiilietnografinen tutkimus. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, markkinointi.

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]