Kulutustutkimuksen seura on myöntänyt vuoden 2013 gradupalkinnon Ari Kuisminille Helsingin yliopistosta. Kuisminin gradu käsittelee suomalaisten kuluttajien kokemuksia palveluista. Kuisminin tutkimus laajentaa palvelututkimusta kiinnittämällä huomiota kuluttajien yhteiskunnalliseen asemaan ja arjen merkityksiin. Palkinnon saajan valitsi erikoistutkija Kirsti Ahlqvist Tilastokeskuksesta. Gradupalkinto jaettiin keskiviikkona 7.5.2014 seuran kevätseminaarissa Helsingissä.

Kirsti Ahlqvist valitsi palkinnonsaajan viidestä lopputyöstä, jotka tulivat Turun, Tampereen, Vaasan ja Helsingin yliopistoista sekä Svenska handelshögskolanista. Jokainen kulutustutkimusta tekevä laitos voi esittää kilpailuun yhden työn. Kilpailuun osallistuneet gradut käsittelivät opiskelijoiden osallistumista kulutusyhteiskuntaan, ruoan ekologista kuluttamista, luksustavaroiden kulutusta, mainospuhetta laihdutuskulttuurin kuvastajana ja kuluttajan palvelukokemuksia.

”Kaikki työt olivat korkeatasoisia erityisesti teoreettiselta otteeltaan ja yhteiskunnalliselta merkittävyydeltään. Yhteiskunnallinen merkittävyys oli myös perusteltu hyvin. Töiden aihepiirissä ilmenee kulutuksen ja kulutustutkimuksen moniulotteisuus.”, Ahlqvist totesi.

Kirsti Ahlqvistin mielestä kulutusrakenteen palveluvaltaistuessa ja palvelurakenteiden monimutkaistuessa on tärkeää tutkia palveluita erityisesti kuluttajan näkökulmasta ja kokemuksesta. Kuisminin tutkimus haastaa perinteisen ”asiakas on aina oikeassa” -käsityksen, joka korostaa kuluttajan valta-asemaa suhteessa palveluntuottajaan. Työssään Kuismin päätyy toteamaan, että kuluttajan vapaus on varsin rajallista ja kulttuuriset rakenteet voivat rajoittaa palveluvuorovaikutuksen neutraalia sujumista. Tutkimuksen perusteella normin mukaiseksi kuluttajaksi määrittyy mies ja aikuinen. Nuori ikä tai naissukupuoli voi rajoittaa palvelun saamista ja vaikuttaa palvelukokemukseen. Kuisminin tutkimustulosten perusteella muodostuu kuva hyvästä ja onnistuneesta palvelukokonaisuudesta. Tulokset ovatkin varsin hyvin sovellettavia, mikäli palveluita halutaan kehittää.

Palkittu pro gradu -työ:

Kuismin, Ari (2013) Kertomisen arvoinen palvelu – Kehysanalyyttinen tutkimus kuluttajien palvelukokemuksista. Taloustieteen laitoksen julkaisuja nro 59. Helsingin yliopisto. Helsinki. http://www.helsinki.fi/taloustiede/Abs/Pub59.pdf

 

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kulutustutkimuksen seuran kevätseminaari järjestetään Tieteiden talolla Helsingissä keskiviikkona 7.5.2014 klo 13.00-16.00. Ilmoittautuminen 30.4. mennessä: laura.luukkanen(a)jyu.fi

Ohjelma löytyy kutsusta kevätseminaariin.

Tervetuloa mukaan!

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kulutustutkimuksen seuran julkaiseman tieteellisen Kulutustutkimus.Nyt-lehden kaksoisnumero 1-2/2013 on ilmestynyt!

Pääset kaksoisnumeroon tästä linkistä.

 

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kulutustutkimuksen seuran syysseminaari järjestetään Jyväskylän yliopistolla perjantaina 15.11.2013 klo 12.00-16.30 Ilmoittautuminen 1.11. mennessä: laura.luukkanen@jyu.fi

Lisätietoja löytyy kutsusta syysseminaariin.

Tervetuloa!

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

The Nordic Conference on Consumer Research invites consumer researchers from a broad scope of disciplines to illustrate and discuss the theoretical and methodological plurality that the Nordic Consumer Research encompasses. The conference seeks to stimulate inspiring and forward-looking discussion on the hot topics of today’s consumer research.

We are happy to announce that two intriguing key note speakers have now been confirmed. The well-acknowledged consumer researchers, Dr. Suzanne Beckmann from Copenhagen Business School and Dr. Magnus Söderlund from Stockholm School of Economics, will both provide their critical views on current consumer research.

Important dates
The deadline for submission of extended abstracts is 31st January 2014
Please submit your Special Session Proposal by 31st January 2014

CfP-liitteessä esitellään kaikki tarvittavat tiedot (pdf, 480 KB).

 

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Seuraavat »