Kulutustutkimuksen seuran syysseminaari teemalla ”Kulutus ja Sosiologia” järjestetään Helsingissä Tieteiden talolla pe 25.11.2016 klo 12.00-17.00. Ilmoittautuminen 15.11. mennessä: laura.luukkanen[a]jyu.fi.

Katso lisätietoja mm. workshopien aiheista seminaariohjelmasta.

Tervetuloa kaikki mukaan!

 

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kulutustutkimuksen seuran julkaiseman tieteellisen ja vertaisarvioidun Kulutustutkimus.Nyt-lehden numero 1/2016 on nyt ilmestynyt!

Pääset numeroon tästä linkistä.

 

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kulutustutkimuksen seura on myöntänyt vuoden 2015 gradupalkinnon Hanna Rahikaiselle Hankenilta. Rahikaisen gradu käsittelee eettistä kulutusta kuluttajien itseymmärryksen näkökulmasta. Valinnan teki filosofian tohtori Pekka Mäkelä. Gradupalkinto myönnettiin torstaina 12.5. Kulutustutkimuksen seuran kevätseminaarissa Helsingissä.

Pekka Mäkelä valitsi palkinnonsaajan viidestä lopputyöstä, jotka tulivat Vaasan ja Turun yliopistoista, Hankenilta sekä Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä ja maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta. Jokainen kulutustutkimusta tekevä laitos voi esittää kilpailuun yhden työn. Kilpailuun osallistuneet gradut käsittelivät samppanjan kulutuksen elämyksellisyyttä, huumoria viraalisessa videomainonnassa, tupakkakysymystä vuosien 1900–1910 sanomalehdistössä, verkkokulutusta Suomessa ja Iso-Britanniassa sekä eettistä kuluttajuutta.

”Korkeatasoisissa opinnäytteissä hyödynnettiin sekä määrällisiä että laadullisia lähestymistapoja sekä näiden kunnioitettavan monipuolista yhdistelmää. Voittajaksi valikoitui puhtaasti laadullinen tutkimus, jossa haastatteluaineistoa on analysoitu oivaltavasti”, Mäkelä kertoo.

Voittaneen lopputyön ansioiksi Mäkelä mainitsee itsekäsityksen käsitteen tuomisen eettisen kuluttajuuden kontekstiin sekä tutkijan johtopäätöksen kuluttajaeettisyyden moninaisuuden ja muuntuvaisuuden tuomista tutkimuksellisista haasteista. ”Myös median uutisoinnin inspiroimien eettisten impulssien vaikutusajan rajallisuus on tutkimuksen löytö, jota ei esiinny aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa”, Mäkelä perustelee valintaansa. Työssä todetaan, että ’kulutus’ ja ’itse’ ovat kompleksisella ja jatkuvasti muuttuvalla tavalla kytköksissä toisiinsa; kulutus ei määrittele ’itseä’ eikä tämä myöskään määrittele kulutusta. Eettisyys näyttäytyy käsillä olevan tutkimuksen valossa ajassa muuttuvana. Eettisen kulutuksen muotoihin ja ilmiön keskeisyyteen osana kuluttajan arkea vaikuttavat muun muassa sosiaaliset tekijät ja mediajulkisuus.

Palkittu pro gradu -työ:
Hanna Rahikainen: Ethical Consumption as a reflection of self-identity. Hanken, Department of Marketing.

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kiertotalous vai Jakamistalous?

Kulutustutkimuksen seuran kevätseminaari järjestetään Tieteiden talolla Helsingissä torstaina 12.5.2016 klo 12.30-15.00. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Tarkemmat tiedot seminaarin ohjelmasta löydät liitteestä.

Tervetuloa mukaan mielenkiintoiseen seminaariin!

 

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Tarjoa käsikirjoitusta 2016 ilmestyvään Kulutustutkimus.Nyt -lehden teemanumeroon ”Kulutus, elämänkulku ja hyvinvointi”.

Teemanumeron tarkoituksena on tarjota monipuolinen katsaus kulutuksen ilmiöihin elämänkaaren eri vaiheissa. Miten ikä ja elämänvaihe vaikuttavat kuluttamiseen, kulutusvalintoihin ja kulutukseen liittyviin käytäntöihin? Miten kuluttaminen ja hyvinvointi jäsentyvät ja näyttäytyvät elämänvaiheen, ikäryhmän tai sukupolven näkökulmasta? Mitä odotuksia, tarpeita ja toiveita tuotteille ja palveluille asetetaan ja miten kuluttaminen ylipäätään koetaan elämänkulun saatossa?

Teemanumero toivottaa tervetulleiksi niin teoreettiset kuin empiirisetkin tutkimuspaperit monelta eri tieteenalalta. Julkaistavaksi voi tarjota myös teemaa käsitteleviä puheenvuoroja tai kirja-arvosteluita.

Ohjeet
Teemanumero ilmestyy vuoden 2016 loppupuolella. Käsikirjoitukset pyydetään toimittamaan 15.5.2016 mennessä teemanumeron toimittajille sähköpostitse, yhteystiedot Outi Uusitalo (outi.uusitalo@jyu.fi) ja Sanna-Mari Kuoppamäki (sanna.kuoppamaki@jyu.fi). Kaikki käsikirjoitukset käyvät läpi kahden puolueettomaan refereen arvioinnin. Käsikirjoituksen kirjoitusohjeet sekä artikkelien template löytyvät Kulutustutkimuksen seuran nettisivuilta. Puheenvuorot ja kirja-arvostelut käsitellään toimituksessa, ne eivät käy läpi vertaisarviointiprosessia.

Tietoja lehdestä
Kulutustutkimus.Nyt on Kulutustutkimuksen Seura ry:n julkaisema monitieteelliseen kulutustutkimukseen keskittyvä tieteellinen lehti. Lehden tarkoituksena on edistää kulutuksen, kuluttajakäyttäytymisen ja kotitalouden monitieteistä tutkimusta ja sen käyttöä sekä siihen perustuvaa keskustelua. Lehdessä julkaistaan aikaisemmin julkaisemattomia, kulutustutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä ja teemoja käsitteleviä empiirisiä, teoreettisia ja metodologisia tieteellisiä artikkeleita. Kulutustutkimus.Nyt -lehden julkaisufoorumiluokitus on ”1” ja sillä on Tieteellisten seurain valtuuskunnan myöntämä Vertaisarviointitunnus.

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Seuraavat »