Kulutustutkimuksen seuran gradupalkinto Kai Mathiakselle

Kulutustutkimuksen seura on myöntänyt vuoden 2017 gradupalkinnon Kai Mathiakselle Helsingin yliopistosta. Mathiaksen gradu käsittelee nuorten maahanmuuttajataustaisten miesten kuluttaja-akkulturaatiota. Valinnan teki apulaisprofessori Minna Rückenstein Helsingin yliopistosta. Gradupalkinto myönnettiin keskiviikkona 9.5. Kulutustutkimuksen seuran kevätseminaarissa Helsingissä.

Minna Rückenstein valitsi palkinnonsaajan neljästä lopputyöstä, jotka tulivat Vaasan, Turun ja Helsingin yliopistoista sekä Aalto yliopistosta. Jokainen kulutustutkimusta tekevä laitos voi esittää kilpailuun yhden työn. Kilpailuun osallistuneet gradut käsittelivät palkitun työn ohella sukupuolistettuihin tuotteisiin liittyviä merkityksiä, mainontaan kohdistuvia asenteita ilmaiseksi pelattavissa mobiilipeleissä, sekä vastuullisuuden ja ylellisyyden kietoutumista ruokakulttuurissa.

Rückenstein kuvaa kilpailun voittanutta työtä miellyttäväksi lukukokemukseksi ja onnistuneeksi irtiotoksi perinteisestä akkulturaatiotutkimuksesta: ”Mathias keskustelee sujuvasti identiteettipositioiden siirtymistä ja kulutuksellisten valintojen sosiokulttuurisista yhteyksistä.” Rückensteinin mukaan tutkielma tuo esiin kiinnostavia havaintoja julkisten ja kaupallisten palveluiden erityispiirteistä. Havainnot liittyvät kaupallisissa palveluissa muun muassa sukupuoleen maahanmuuttajataustaisten miesten taakkana, ja julkisissa palveluissa esimerkiksi viranomaisten luotettavuuteen ja avuliaisuuteen. Kulutuseetosten tasolla tutkielma nostaa esiin maltillisuuden ja vastuullisuuden.

Rückenstein nostaa Mathiaksen tutkielman suurimmaksi ansioksi keskustelun avaamisen maahanmuuttajataustaisten nuorten kulutuksesta: ”Aihepiiri on jäänyt tutkimattomaksi Suomessa, vaikka sen avulla voisi tuottaa uudenlaisia näkökulmia niin kulutustutkimukseen kuin maahanmuuttajien arjen ja yhteiskuntasuhteiden ymmärrykseen.”

Palkittu pro gradu -työ:

Kai Mathias: Aina vieraita? – Nuorten maahanmuuttajataustaisten miesten jännitteinen kuluttaja-akkulturaatio. Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, taloustieteen osasto.

Kuva: Petteri Repo
[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Gradukilpailu 2017: ehdokkaita haetaan

Kulutustutkimuksen seura palkitsee vuoden 2017 parhaan kulutusta tai kuluttajakäyttäytymistä käsittelevän pro gradu -tutkielman.

Palkinnon suuruus on 400 €. Yliopistojen laitoksia ja/tai gradujen ohjaajia pyydetään valitsemaan kilpailuun osallistuva pro gradu. Kultakin laitokselta kilpailuun voi osallistua vain yksi tutkielma.

Kilpailuun valitut työt pyydetään lähettämään pdf-muodossa Kulutustutkimuksen seuran sihteerille Sami Koposelle 31.1.2018 mennessä, sami.koponen(a)helsinki.fi.

Palkinnon saaja julkistetaan Kulutustutkimuksen seuran perinteisessä kevätseminaarissa toukokuussa 2018.

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

NCCR2018 – Nordic Conference on Consumer Research 2018 – June (12)13-14, 2018, Vaasa, Finland

Call for Papers

NCCR2018 – Nordic Conference on Consumer Research 2018 – is pleased to announce a call for papers for its upcoming conference. The conference will take place on June 13-14, 2018 at the University of Vaasa, Finland. The conference is preceded by a special PhD workshop for doctoral candidates on June 12, 2018.

 NCCR2018 welcomes all the researchers from various disciplines focusing on consumer research to present and discuss their contemporary research on consumers, with a special emphasis on markets in transition.

Conference theme.

The theme of the NCCR2018 is “Markets in Transition”. Please, find more information on the theme in the official call for papers, which you can find attached. The theme of the conference offers several interesting research avenues not only for consumer researchers but also for scholars from various disciplines, including business management, marketing, communication, household studies, user innovation, economics and technology to name a few.

Paper submission and deadlines.

We welcome submissions in the following four categories:

·        competitive papers

·        working papers

·        alternative modes of investigation and expression

·        PhD workshop

Please, note that the deadline for all submissions is January 15, 2018. Acceptance will be announced on March 31, 2018, at the latest. We also accept suggestions for special sessions. For further information, please visit www.nccr2018.com or contact minna-maarit.jaskari@uva.fi or info@nccr2018.com

If you have any questions, comments or proposals please do not hesitate to contact us! 

We would be grateful if you could send information on NCCR2018 and our website www.nccr2018.com further to your colleagues and PhD candidates!

We look forward to your participation in the NCCR2018 in June!

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]