Kulutustutkimus.Nyt 1/2012

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2012 (pdf, 550 KB)

Pääkirjoitus
Henna Jyrinki ja Hanna Leipämaa-Leskinen

Kun lähetimme kirjoituskutsun nyt käsillä olevaan Kulutustutkimus.Nyt -lehden numeroon, pyysimme kirjoittajilta avauksia otsikolla “Uudet tuulet kulutustutkimuksessa!”. Emme kuitenkaan aavistaneet, että kaikki kirjoittajien lähettämät “uudet tuulet” kytkeytyisivät tavalla tai toisella kuluttamisen vastuullisuuden teemaan. Nimittäin kukin artikkeleista rakentaa viimeistään johtopäätöksissä näkemyksiä siitä, kuinka arkisia kulutustoimia ja -rutiineita voisi muuttaa vastuullisempaan suuntaan tai kuinka vastuullisuus ilmenee tämän päivän suomalaisessa kulutusyhteiskunnassa.

Lataa Jyringin ja Leipämaa-Leskisen pääkirjoitus (pdf, 16 KB)

Välttämätön kuluttaminen nuorten aikuisten kokemana – Avain vastuullisuuden lisäämiseen?
Henna Jyrinki, Hanna Leipämaa-Leskinen ja Pirjo Laaksonen

Monissa aikaisemmissa tutkimuksissa on painotettu, että vastuullisuutta voitaisiin edistää kuluttamalla vain välttämättömimpään, toisin sanoen vähentämällä materiaalista kulutusta niin pitkälle kuin mahdollista. Erityisesti tutkimukset antikuluttamisesta keskittyvät kuluttamisen vähentämiseen ja jopa vastustamiseen. Vielä ei ole tarpeeksi ymmärrystä siitä, mitä kuluttajat välttämättä kokevat tarvitsevansa. Koettu välttämättömyys kuitenkin lopulta määrittää sen, mihin saakka kuluttamista voi vähentää. Tässä tutkimuksessa keskitymme nuorten aikuisten kokemuksiin välttämättömistä kulutustoimista. […]

Lataa Jyringin, Leipämaa-Leskisen ja Laaksosen artikkeli (pdf, 158 KB)

Kohti vastuullista ylellisyyttä? Eettiset ja ekologiset trendit sekä luksuskulutus Suomessa
Jussi Nyrhinen & Terhi-Anna Wilska

Luksus- eli ylellisyystuotteet on perinteisesti yhdistetty korkeaan hintaan ja sosiaaliseen statukseen. Tutkimuksessa on kuitenkin havaittu muutoksia kuluttajien käsityksissä ylellisyydestä. Statushakuisen luksuksen ohelle on syntynyt uusi käsitys ylellisyydestä, joka kattaa mm. autenttisuuden, elämyksellisyyden sekä eettisyyden ja ekologisuuden. Tässä tutkimuksessa analysoimme keväällä 2011 yli 1640 18–75-vuotiaalta suomalaiselta kuluttajalta kerätyllä aineistolla, millaisia kulutustyylejä ja erityisesti käsityksiä luksuksesta on nykyisin nähtävissä. Lisäksi selvitimme, miten eri kulutustyylit selittyvät sosiodemografisilla taustamuuttujilla. […]

Lataa Nyrhisen ja Wilskan artikkeli (pdf, 122 KB)

Tavoitteena ympäristöystävällisemmät rutiinit: Motiiviperustaisen viitekehyksen rakentaminen
Vappu Id ja Pirjo Laaksonen

Tämän artikkelin tarkoituksena on pohtia, miten kuluttajien rutinoituneita käyttäytymismalleja voidaan muuttaa ympäristöystävällisemmiksi. Tehtävää lähestytään teoreettisesti, rakentamalla jäsentynyt viitekehys, jonka kautta monimuotoinen ongelmakenttä otetaan haltuun. Motivaation-käsite toimii teoreettisen viitekehyksen lähtökohtana. Erilaisten motivaatioiden kautta muodostuu ”polkuja”, joita apuna käyttäen on rutiinien muuttamista helpompi lähestyä. Motivaatiokäsitteen käyttöä viitekehyksen lähtökohtana perustellaan ”green gap” –ilmiön kautta; on siis aika siirtyä etsimään keinoja, joiden kautta kuluttajien todelliseen käyttäytymiseen voidaan asenteista riippumatta vaikuttaa. […]

Lataa Idin ja Laaksosen artikkeli (pdf, 107 KB)

Katsaus: Arkielämän tutkimusperinteet, kulutus ja rutiinit
Visa Heinonen

Rutiinit ovat arkipäivän käytäntöjä. Monet yhteiskuntatieteilijät ja erityisesti sosiologit ovat tarkastelleet 1900-luvun kuluessa rutiineja ja arkea yleisesti. Tässä esityksessä luodaan katsaus arkielämän tutkimusperinteisiin ja tutkijoihin kulutuksen näkökulmasta. Erityisesti kiinnitetään huomiota rutiineihin arjen jäsentäjinä ja rytmittäjinä.

Lataa Heinosen katsaus (pdf, 67 KB)

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]