Kevätseminaari 23.5.2008

Tervetuloa Kulutustutkimuksen kevätseminaariin, jonka ohjelmaan kuuluu professori Lisa Peñalozan esitelmä ja Kulutustutkimuksen seuran pro gradu -palkinnon jakotilaisuus! Tilaisuuden tyylikkään kutsun löydät tästä (pdf, 75kb).

Professori Lisa Peñaloza on markkinoinnin ja kulttuurisen kuluttajatutkimuksen huippunimi, jonka työtä on julkaistu muun muassa Journal of Marketing, Journal of Consumer Research, Journal of Public Policy & Marketing, sekä Consumption, Markets & Culture -julkaisuissa. Parhaillaan Lisa Penaloza toimii myös Consumption, Markets & Culture -lehden päätoimittajana.

Aika ja paikka
Perjantaina 23.5.2008 klo 10-12
Helsingin Kauppakorkeakoulu
E-107, Arkadia, Lapuankatu 6

Ilmoittautuminen
19.5. mennessä: mirella.lahteenmaki@hse.fi. Ilmoita myös, mikäli haluat jäädä lounaalle, niin varaamme tilaa kabinettiin.

Seminaarin ohjelma
10.15 Avaussanat
Professori Johanna Moisander, Helsingin Kauppakorkeakoulu, markkinoinnin ja johtamisen laitos

Kulutustutkimuksen seuran pro gradu –palkinto
Professori Kaija Turkki, Helsingin yliopisto, kotitalous- ja käsityötieteiden laitos

10.30 Living Capitalism: Mapping Interrelations between Credit and Consumption
Professori Lisa Peñaloza, École des Hautes Études Commerciales du Nord (EDHEC) & David Eccles School of Business, University of Utah

Keskustelu

12:00 Tilaisuus päättyy

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Väitös mainonnasta

VTM Liina Puustinen väittelee 18.4.2008 kello 12 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Kuluttajamuotti. Kuluttajuuden tuottamisesta mainonnan instituutioissa.” Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, Auditorium XII, Unioninkatu 34.

Vastaväittäjänä on dosentti Johanna Moisander, Helsingin Kauppakorkeakoulu, ja kustoksena on professori Esa Väliverronen.

Väitöskirjan julkaisee Gaudeamus: http://www.gaudeamus.fi/1kirja.php?isbn=978-952-495-064-0. Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa Helsingin yliopiston E-thesis-palvelussa: http://ethesis.helsinki.fi/.

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kuluttaja globaalitaloudessa

Työryhmä Kulutustutkimuksen seuran syysseminaarissa Vaasassa 27.11.2007

Heidi Hirsto, (heidi.hirsto@hse.fi <mailto:hirsto@hse.fi>), Helsingin kauppakorkeakoulu
Johanna Moisander, (moisande@hse.fi <mailto:moisande@hse.fi>) Helsingin kauppakorkeakoulu
Anu Valtonen, (anu.valtonen@ulapland.fi <mailto:anu.valtonen@ulapland.fi>) Lapin yliopisto

Call for papers

Globalisaatiosta keskusteltaessa kansalainen nähdään usein joko merkittävänä markkinavoimana – kuningaskuluttajana – tai monikansallisten suuryritysten markkinoinnin voimattomana uhrina.
Yhtäältä väitetään, että globaalitalous ja monikansallisten yritysten markkinointikoneisto ovat rakentamassa uutta, globaalin kapitalismin arvoja ja päämääriä heijastelevaa massa(kulutus)kulttuuria, joka syrjäyttää vääjäämättä kansalliset ja paikalliset kulttuurit. Toisaalta globalisaatio nähdään yleistä hyvinvointia, moniarvoisuutta ja läpinäkyvyyttä lisäävänä taloudellisena prosessina ja kulttuurisena trendinä, joka vapauttaa kuluttajat kaikkialla maailmassa tavoittelemaan omia unelmiaan ja vaikuttamaan samalla ostopäätöksillään yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Kutsumme tähän työryhmään esityksiä, joissa tällainen dualistinen ajattelutapa kyseenalaistetaan. Haluamme herättää keskustelua siitä, mikä on kuluttajan rooli globaalissa taloudessa. Millaisia uusia yhteiskunnallisen ja taloudellisen vaikuttamisen ja toiminnan muotoja kuluttajalle avautuu globaalissa taloudessa esimerkiksi langattomien
viestintä- ja tietoverkkojen kautta? Millaisia eettisiä haasteita globaalitaloudessa toimiminen asettaa yrityksille, poliitikoille ja yksittäisille toimijoille? Millaisia toimija-asemia ja identiteettejä kuluttaja-kansalaiselle rakentuu ja on tarjolla globaalitalouden diskursseissa?

Lähdemme siitä, että suomalaiselle yhteiskunnalle, niin yrityksille kuin kuluttajillekin, globalisaatiokehitys on monimutkainen poliittinen ja moraalinen haaste, johon liittyy vaikeita eettisiä kysymyksiä ja kiistoja – ei vain siitä, mitä tuotteita kuluttajien tulisi markkinoilla valita, vaan myös siitä, miten erilaisissa yhteisöissä, laajemmin yhteiskunnassa ja koko maailmassa pitäisi ajatella ja toimia.

Työryhmään toivotaan esityksiä esimerkiksi seuraavista aiheista:

 • globaalitalouden teoreettiset perinteet ja käsitteet
 • globaali kulutus ja kuluttajuus eri toimialoilla, konteksteissa ja
  kulttuureissa
 • online-ympäristöjen roolit ja mahdollisuudet
  globaaliin kulutukseen/talouteen nivoutuvat vastuut ja eettiset
  kysymykset.

Ilmoittautuminen työryhmän vetäjille 12.11. mennessä

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kulutustutkimuksen seuran syysseminaari 2007

Kulutustutkimuksen seuran syysseminaari järjestetään tänä vuonna Vaasan yliopistossa tiistaina 27.11.2007 klo 12-17. Seminaarissa esitellään käynnissä olevaa kulutustutkimusta sekä keskustellaan kulutustutkimuksen ajankohtaisista kysymyksistä. Ohjelma perustuu työpajatyöskentelylle. Ohjelman painettu versio löytyy pdf-tiedostona tästä.

Ohjelma
12:00 Tervetulosanat: Dekaani Martti Laaksonen.
12:10 Kulutustutkimus.Nyt -lehden paperiversion ensimmäisen numeron julkistaminen
12.15 Workshop-työskentely
17:00 Seminaarin päättäminen

Työryhmät

 • Tila ja kulutus – Katri Koistinen & Minna Lammi, Kuuluttajatutkimuskeskus
 • Järki ja tunteet, tahto ja toivee – Pirjo Laaksonen, Vaasan yliopisto
 • Kuluttaja globaalitaloudessa – Heidi Hirsto & Johanna Moisander,HSE & Anu Valtonen, LaY
 • Media, viestintä ja kuluttaja – Outi Uusitalo, Jyväskylän yliopisto

Ilmottautuminen
Seminaariin ilmottaudutaan seuran sihteerille Minna-Maarit Jaskarille, sähköpostitse 12.11.2007 mennessä, minna-maarit.jaskari@uwasa.fi

Hinta
Kulutustukimuksen seuran jäsenille ilmainen, ei-jäsenet 25€, sisältää Kulutustukimuksen seuran jäsenmaksun vuodelle 2007

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]