Kulutusyhteiskunnan tulevaisuus -konferessi

Tulevaisuuden tutkimuskeskus järjestää toukokuussa 2009 konferenssin kulutusyhteiskunnan tulevaisuudesta. Konferenssikutsu tulee alla.

Dear colleagues and friends,

We have a great privilege to invite you to attend the 11th Annual Conference of the Finland Futures Research Centre and Finland Futures Academy in Tampere, Finland. The conference will be held from May 28th to May 29th in 2009 in the University of Tampere.

The Future of the Consumer Society conference will cover two subjects:
consumption and futures research methods. Consumption is becoming a key issue in the debate on creating a sustainable future. In particular, the world-wide spread of extremely resource-intensive lifestyles and economic practices has become one of the most important challenges we face.

Futures studies is ideally placed to help face this challenge as it includes tools for describing possible, probable, and desirable variations of the present that are both social and “natural”.
Furthermore, by examining a variety of possibilities we can come closer to choosing and shaping the future, rather than merely predicting it.

The conference will bring together the best futures studies experts in the scientific community to interact with corporate representatives and policymakers. The goal of the conference is to assist decision-makers by providing them with the tools to gain a better understanding of the potential consequences of present and future decisions.

The conference website will contain the most up-to-date information regarding the FFRC 2009 conference. Please see: http://www.futuresconference.fi/2009.

The deadline for submitting abstracts is 1 February, 2009. The call of papers is available from http://www.futuresconference.fi/2009/2nd_Call_2009_web.pdf. If you have any questions, please contact us at conference2009@tse.fi.

We look forward to seeing you in Tampere in May 2009.

Best Wishes, on behalf of the organizing committee,

Professor Markku Wilenius
Conference Chair

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kulutustutkimus.Nyt 1/2008

Kulutustutkimuksen seuran julkaiseman tieteellisen Kulutustutkimus.Nyt-lehden numero 1/2008 on julkaistu sekä painettuna että verkossa. Kolmen tieteellisen artikkelin lisäksi numerossa on lektio ja kirja-arvioita. Toivotamme oikein antoisia lukuhetkiä lehden parissa!

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kulutustutkimus.Nyt 1/2008

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2008 (526 KB)

Pääkirjoitus
Anu Valtonen ja Vesa Markuksela

Vapaa-aika on kuluttajien elämää monin tavoin jäsentävä kategoria. Se tarjoaa mahdollisuuden virkistymiseen, itsensä kehittämiseen, sosiaalisten suhteiden luomiseen ja identiteetin rakentamiseen erilaisten toimintojen, tuotteiden ja palvelujen avulla. Toisaalta vapaaaika kategoriana on muutosten kohteena: työn ja vapaa-ajan rajat liudentuvat, yhteiskuntaamme leimaava suorittamisen ja tekemisen vaade ujuttautuu vapaa-ajankin piiriin ja media haukkaa yhä suuremman osan vapaa-ajastamme. […]

Lataa koko pääkirjoitus (pdf, 9 KB)

Muutoksia suomalaisten vapaa-ajan vietossa – kotisohvalla, yhteisöissä ja matkailuelämyksissä
Visa Heinonen

Suomalaisten vapaa-aika on vähitellen lisääntynyt yhteiskunnan modernisoituessa kulutusyhteiskunnaksi. Tarkastelen artikkelissa vapaa-ajassa tapahtuneita muutoksia. Mielenkiinto kohdistuu toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan ja erityisesti viime vuosikymmeniin. Tuolloin Suomi kävi läpi kiivaan rakennemuutoksen, väestön enemmistöstä tuli kaupungeissa asuvia palkkatyöläisiä ja kulutusmahdollisuudet lisääntyivät merkittävästi. Ensin tarkastelen suomalaisten television katselua ja siinä tapahtuneita muutoksia. […]

Lataa Heinosen artikkeli (pdf, 84 KB)

McDonaldisoituuko teollinen muotoilu? Teollisen muotoilun kuvauksia suomalaisessa talouslehdistössä
Toni Ryynänen

Tässä artikkelissa George Ritzerin (2000) termi McDonaldisaatio viittaa prosessiin, jossa pikaruokaravintoloiden toimintaperiaatteet vallitsevat yhä useammilla aloilla teollistuneissa yhteiskunnissa. Artikkelissa esitetään empiirisin esimerkein suomalaisen teollisen muotoilun mahdollista McDonaldisoitumista. Analysoitu aineisto kerättiin Suomessa ilmestyvistä talouslehdistä vuosilta 2000-2005. Aineisto käsittää yhteensä 150 artikkelia. Artikkelin tarkoituksena on tarjota uusia näkökulmia suomalaisesta yhteiskunnasta ja teollista muotoilusta perustuen Ritzerin esittämään McDonaldisaation malliin. […]

Lataa Ryynäsen artikkeli (pdf, 172 KB)

Luontoharrastuksen ristiriitainen poliittisuus
Minna Santaoja

Luontoharrastusta on monenlaista. Tämä artikkeli tarkastelee rajattua luonnon tosiharrastajien joukkoa. Luontoa vakavasti harrastavat ovat arvokkaita tiedonlähteitä maankäytön suunnittelulle ja viralliselle luonnonsuojelutoiminnalle. Harrastajien rivit ovat kuitenkin harvenemassa eikä uutta sukupolvea näytä kasvavan niitä paikkaamaan. Tämä asettaa luonnon monimuotoisuuden hallinnan tietoperustan tulevaisuudessa kyseenalaiseksi. […]

Lataa Santaojan artikkeli (pdf, 62 KB)

Elämysten kulutus (lektio)
Eeva-Katri Ahola

Elämyssektorista on viime vuosien aikana tullut näkyvä ja tärkeä työllistäjä. Siitä on tullut myös taloudelliselta merkitykseltään kasvava toimiala. Tästä käytännön liike-elämän kehitystrendistä huolimatta
aikaisempi markkinoinnin tutkimus ei ole juuri pohtinut sitä, miten elämykset rakentuvat markkinoilla ja miten niitä kulutetaan. […]

Lataa Aholan lektio (pdf, 26 KB)

Gilmore, J.H. & Pine, P.J. II: Authenticity – What Consumers Really Want (kirja-arvio)
Mika Kylänen

Yhdysvaltalaisten James H. Gilmoren ja Jospeh Pine II’n uusin teos Authenticity: What Consumers Really Want jatkaa keskustelua elämystaloudesta. Siinä missä heidän kuuluisa edellinen teoksensa The Experience
Economy: Work Is Theatre & Every Business a Stage herätteli liikkeenjohtoa pohtimaan liiketoiminnan muutosta elämys- ja transformaatiotaloudessa, uusin teos keskittyy aitouteen liiketoiminnassa. […]

Lataa Kyläsen kirja-arvio (pdf, 22 KB)

Frank Trentmann: Free Trade Nation. Commerce, Consumption, and Civil Society in Modern Britain. (kirja-arvio)
Petteri Repo

Vapaakaupalla tarkoitetaan oikeutta käydä rajoittamatonta kauppaa maiden rajojen yli, missä mielessä vapaakauppa edustaa markkinatalouden kansainvälistä ulottuvuutta. Käytännössä vapaakauppaa toki rajoitetaan samalla tavalla kuin markkinatalouttakin. […]

Lataa Revon kirja-arvio (pdf, 17 KB)

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Syysseminaari 17.11

Kulutustutkimuksen seuran syysseminaari järjestetään Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki) maanantaina 17.11.2008 klo 10-16. Tervetuloa!

Seminaarin teema on Kulutuksen materiaalisuus, josta Turo-Kimmo Lehtonen pitää keynoten. Lisäksi järjestetään väitöskirjakavalkadi ja pidetään lukuisia esitelmiä workshopeissa. Seminaarin tarkempi ohjelma löytyy oheisesta liitteestä (pdf, 33kb).

  • Ilmoittautumiset sähköpostilla anna-riitta.lehtinen(at)kuluttajatutkimuskeskus.fi ma 10.11.2008 mennessä. Ilmoita samalla, mihin workshoppiin haluat osallistua.
  • Seminaari on jäsenille maksuton, muille 25 euroa sisältäen vuoden 2008jäsenmaksun. (Opiskelijajäsenmaksu perustutkinnon opiskelijoille 10 euroa.) Maksu kulutustutkimuksen seuran tilille OP Malmi 578024-22983 viitteellä 259 ma 10.11.2008 mennessä.
  • Mikäli olet kiinnostunut esittämään työpaperiasi jossain workshopissa, ota yhteyttä suoraan workshopin pitäjään.
[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Public lecture by Frank Trentmann

  • Public lecture: Free Trade Nation – Globalization and Consumer Power in Historical Perspective
  • Professor Frank Trentmann, Birkbeck College, University of London
  • 17th September, 10 o’clock, University of Helsinki, the Small Festival Hall (University of Helsinki, main building, Fabianinkatu 33, 4th floor)

Professor Trentmann will give a public lecture concerning the rise and fall of Free Trade as a mass movement in U.K. aimed at multi-disciplinary audience bringing together economists, other social scientists, historians and perhaps also civil servants and people from NGOs. In the battle for Free Trade agricultural products played an important role. The discussion focused strongly on, how consumers became political subjects and how their moral visions of the world changed. The current discussion over globalisation could learn a lot from historical understanding of globalisation process in the past.

Professor Trentmann has published very widely in the journals of consumer history and edited volumes. He has also co-authored several books. Among his latest publications are Consuming Cultures, Global Perspectives: Historical Trajectories, Transnational Exchanges (Oxford and New York: Berg, 2006, edited with John Brewer); The Making of the Consumer: Knowledge, Power and Identity in the Modern World (Oxford and New York: Berg, 2006, editor); Civil Society: A Reader in History, Theory and Global Politics (Palgrave Macmillan, 2005, edited with John A. Hall).

Trentmann’s new book Free Trade Nation: Commerce, Consumption, and Civil Society in Modern Britain was published in February 2008 by Oxford University Press.

The lecture is organized by Consumer Economics (Department of Economics and Management) and the Transformation of Consumer Society post-graduate training project (Consumer Economics and Social History) (http://www.valt.helsinki.fi/blogs/kulutus/tutkijakoulu/english/index.htm). This lecture is a part of the program of  the 100th anniversary year of the Faculty of Agriculture and Forestry (http://www.mm.helsinki.fi/english/index.html).

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]