Kulutus 2000-luvulla

Kulutus 2000-luvulla – löydä muutosten vahvat ja heikot signaalit Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen avulla. Päivän pituinen kurssi järjestetään Tilastokeskuksessa Helsingissä 27.1.2009 ja sen hinta on 280€.

Kurssin sisältö

Tilastokeskuksen kulutustutkimus kuvaa kotitalouksien kulutusta ja toimeentuloa sekä näissä tapahtuvia muutoksia vuodesta 1966. Tuorein tutkimus kuvaa vuoden 2006 kulutusta.

Kurssilla tutustut Tilastokeskuksen kulutustutkimusaineistoon ja sen käyttömahdollisuuksiin sekä saat tuoretta tietoa suomalaisten kotitalouksien kulutustrendeistä.

Kurssilla on mahdollisuus myös käsitellä osallistujien etukäteen lähettämiä kulutustutkimukseen tai kuluttamiseen liittyviä kysymyksiä. Lähetä kysymyksesi ilmoittautumisen yhteydessä.

Kenelle

Kurssi sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille, esimerkiksi markkinointipäälliköille ja -suunnittelijoille, opettajille, tutkijoille ja toimittajille.

Kouluttajat

Kurssin kouluttajat ovat Tilastokeskuksen, Helsingin yliopiston ja Sitran asiantuntijoita. Kurssin vetäjänä toimii tutkimuspäällikkö Juha Nurmela Tilastokeskuksesta.

Hinta ja ilmoittautuminen

Kurssin kesto: 1 päivä
Hinta: 280 € (+ alv 22 %)
Hintaan sisältyy: kurssimateriaali, lounas ja kahvit
Kurssipaikka: Tilastokeskus
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 13.1.2009
Ilmoittaudu netissä (valitse ”Ilmoittaudu”-linkki) tai puhelimitse (09) 1734 3681 tai (09) 1734 2529

Ohjelma

Tiistai 27.1.
8.45 –  9.15 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.15 –  9.30 Kurssin avaus ja johdatus päivän teemaan, Tutkimuspäällikkö Juha Nurmela, Tilastokeskus
9.30 – 10.30 Tavarat osana nykyelämänmuotoa – miten tavarat valtaavat tilansa ihmisten arjesta, tavoista ja tottumuksista, Tutkija Turo-Kimmo Lehtonen, Helsingin yliopisto
10.30 – 10.40 Tauko
10.40 – 11.45 Mitä kulutustutkimus kertoo? Tutkimuspäällikkö Juha Nurmela, Tilastokeskus

  • kulutuksen muutokset
  • eri väestöryhmien kulutustrendit ja -tottumukset

11.45 – 12.30 Lounas
12.30 – 13.15 Kulutus vuonna 2023 – vaihtoehtoisia skenaarioita, Ennakointipäällikkö Riitta Nieminen-Sundell, Sitra
13.15 – 14.00 Millaisia signaaleja kulutusaineistosta löytyy? Tutkimuspäällikkö Juha Nurmela sekä tutkijat Perttu Melkas ja Marko Ylitalo Tilastokeskus

  • yrityksiin tai niiden toimintaympäristöön vaikuttavat muutostrendit – yhteistä ideointia
  • kulutustutkimuksen tulosten ja aineistojen hyödyntäminen vahvojen ja uusien trendien tunnistamisessa

14.00 – 14.20 Kahvi
14.20 – 15.30 Tilastokeskuksen verkkopalvelun käyttö tietolähteenä, Tutkimuspäällikkö Juha Nurmela sekä tutkijat Perttu Melkas, Marko Ylitalo, Anton Antonius Tilastokeskus

  • käytännön harjoittelu muutostrendien löytämiseksi tilastotietokannoista

15.30 – 16.00 Tulevaisuuden tietotarpeet – päivän tulosten yhteenvetoa ja keskustelua, Tutkimuspäällikkö Juha Nurmela, Tilastokeskus

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kulutus- ja mediakulttuuriset kertomukset

8. Kertomuksen tutkimuksen päivät Tampereen yliopistolla, 05.02 – 07.02. 2009

Kertomuksen tutkimuksen päivät järjestetään tänä vuonna 5. – 7. helmikuuta Tampereen yliopiston Linna-rakennuksessa. Päivien otsikkona on ”Tunne, kokemus ja kertomus.” Päivien ohjelma koostuu neljästä yleisöluennosta, työryhmistä, päivän mittaisesta englanninkielisestä tutkijakurssista, Kertonet-tutkijaverkoston vuosikokouksesta sekä illanvietosta.

Mukaan toivotaan myös esityksiä, jotka koskevat kulutus- ja mediakulttuurisia kertomuksia. Abstraktien jättöpäivä on 7.1.2009.  Ohessa tietoa työryhmästä:

Kulutus- ja mediakulttuuriset kertomukset
Työryhmän tavoitteena on keskustella monitieteisesti kulutuksesta ja mediakulttuurista otsikon ”Kulutuskulttuuriset kertomukset” alla. Kulutuskulttuuriset ilmiöt ovat merkittävä osa nykyihmisen arkipäivää. Mediaesitykset, kuten mainokset, lehtijutut, pelit, televisio-ohjelmat sekä ylipäänsä koko sosiaalinen media voidaan nähdä kulttuurisina kertomuksina, jotka tarjoavat erilaisia kuluttajuuden malleja, joita ihmiset hyväksyvät ja/tai hylkäävät identiteettiä rakentaessaan. Kuluttaminen, media ja visuaalisuus voidaan nähdä myös alueena, jossa kamppaillaan eri ideologioista, yhteiskunnallisesta vallasta ja näkyvyydestä. Toivomme työryhmään esityksiä, joissa valotetaan ilmiöitä niin poliittisesti, empiirisesti, käsitteellisesti kuin teoreettisesti.

Minna Autio ja Kaisa Huttunen, Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos
minna.autio[at]helsinki.fi & hannakaisa.huttunen[at]helsinki.fi

Lisätietoja: http://www.uta.fi/laitokset/sosio/kertomus2009/

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

CfP: Kulutuksen moninaistuminen

Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirjan 2009 teemaksi on valittu KULUTUKSEN MONINAISTUMINEN. Kirja koostuu tutkijoiden artikkeleista. Kirjan avaa jo ennalta sovittu empiirinen kulutuskatsaus, jonka kirjoittavat Anu Raijas ja Johanna Varjonen. Kirjan toimittavat erikoistutkija, viestintäkoordinaattori Minna Lammi, tutkimuspäällikkö Johanna Varjonen ja erikoistutkija Mari Niva.

Kirjaan toivotaan artikkelitarjokkaita kulutuksen moninaistumiseen liittyvistä teemoista. Kulutusyhteiskunnan uusista tuulista kertovat niin vapaaehtoinen kulutuksen niukkuus kuin häpeilemätön luksuskulutuskin. Näiden ääripäiksikin ajateltavien ilmiöiden väliin jää runsaasti kulutuksen muotoja, rutiineja ja käytäntöjä: miten ekologinen vaihtoehto toteutuu kulutuksessa tai millaista on “slow”, oravanpyörästä irrottautuva kulutus, millaiset ominaispiirteet luonnehtivat eri sukupolvien kulutusta ja käyttäytymistä, miten kansainvälistyminen näkyy kulutuskulttuurissa. Talouskriisin myötä kuluttajat ovat jälleen uusien asioiden edessä: kuluttajien luottamusta ja sopeutumiskykyä koetellaan monella elämänalueella.

Kirjaan voi tarjota niin teoreettisia näkökulmia esitteleviä artikkeleita, moninaistuvaa kulutusta käsitteleviä katsauksia kuin empiirisiä aineistoja hyödyntäviä artikkeleita. Viimeksi mainituiltakin toivotaan kuitenkin kontribuutioita yleisempään keskusteluun pikemmin kuin puhtaasti empiiristen tulosten esittelyä.

Tutkijoita pyydetään toimittamaan artikkelista 0,5–1 sivun abstrakti 15.2. mennessä. Toimituskunta ilmoittaa hyväksyntänsä abstrakteille 9.3. mennessä.

Valmiit artikkelit toimitetaan sähköpostitse Minna Lammille (minna.lammi@ncrc.fi) 31.7. mennessä. Tämän jälkeen tutkijoiden artikkelit lähetetään kukin yhdelle Kuluttajatutkimuskeskuksen ulkopuoliselle arvioijalle kommentoitavaksi. Referee-arviot toimitetaan 24.8. alkavalla viikolla kirjoittajille. Korjatut artikkelit toimitetaan toimituskunnalle 28.9.mennessä. Artikkeleiden toivotaan olevan pituudeltaan noin 12–15 liuskaa (Times New Roman –kirjasin, koko 12, riviväli 1,5. Pituus maksimissaan noin 4 500 sanaa, välilyönteineen noin 40 000 merkkiä.)

Yksityiskohtaisemmat kirjoitusohjeet löytyvät tästä (pdf).

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kulutusyhteiskunnan tulevaisuus -konferessi

Tulevaisuuden tutkimuskeskus järjestää toukokuussa 2009 konferenssin kulutusyhteiskunnan tulevaisuudesta. Konferenssikutsu tulee alla.

Dear colleagues and friends,

We have a great privilege to invite you to attend the 11th Annual Conference of the Finland Futures Research Centre and Finland Futures Academy in Tampere, Finland. The conference will be held from May 28th to May 29th in 2009 in the University of Tampere.

The Future of the Consumer Society conference will cover two subjects:
consumption and futures research methods. Consumption is becoming a key issue in the debate on creating a sustainable future. In particular, the world-wide spread of extremely resource-intensive lifestyles and economic practices has become one of the most important challenges we face.

Futures studies is ideally placed to help face this challenge as it includes tools for describing possible, probable, and desirable variations of the present that are both social and “natural”.
Furthermore, by examining a variety of possibilities we can come closer to choosing and shaping the future, rather than merely predicting it.

The conference will bring together the best futures studies experts in the scientific community to interact with corporate representatives and policymakers. The goal of the conference is to assist decision-makers by providing them with the tools to gain a better understanding of the potential consequences of present and future decisions.

The conference website will contain the most up-to-date information regarding the FFRC 2009 conference. Please see: http://www.futuresconference.fi/2009.

The deadline for submitting abstracts is 1 February, 2009. The call of papers is available from http://www.futuresconference.fi/2009/2nd_Call_2009_web.pdf. If you have any questions, please contact us at conference2009@tse.fi.

We look forward to seeing you in Tampere in May 2009.

Best Wishes, on behalf of the organizing committee,

Professor Markku Wilenius
Conference Chair

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kulutustutkimus.Nyt 1/2008

Kulutustutkimuksen seuran julkaiseman tieteellisen Kulutustutkimus.Nyt-lehden numero 1/2008 on julkaistu sekä painettuna että verkossa. Kolmen tieteellisen artikkelin lisäksi numerossa on lektio ja kirja-arvioita. Toivotamme oikein antoisia lukuhetkiä lehden parissa!

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]