Vuoden 2021 paras kulutusaiheinen gradu etsinnässä

Kulutustutkimuksen seura palkitsee vuoden 2021 parhaan kulutusta tai kuluttajakäyttäytymistä käsittelevän pro gradu -tutkielman.

Palkinnon suuruus on 400 €. Yliopistojen oppinaineita/opintosuuntia pyydetään valitsemaan kilpailuun osallistuva pro gradu. Kustakin opintosuunnasta kilpailuun voi osallistua vain yksi tutkielma.

Kilpailuun valitut työt pyydetään lähettämään pdf-muodossa Kulutustutkimuksen seuran sihteerille Jani Varpalle 31.1.2022 mennessä, jani.varpa(at)helsinki.fi.

Palkinnon saaja julkistetaan Kulutustutkimuksen seuran perinteisessä kevätseminaarissa toukokuussa 2022.

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Syysseminaari 18.11.2021

Seuran syysseminaari järjestetään tänä vuonna taas lähitapaamisena. Tiloina toimivat Tieteiden talon väistötilat Helsingin Töölössä. Ohessa löytyy seminaarin ohjelma sekä ilmoittautumisohjeet. Muistathan ilmoittautua 9.11.2021 mennessä.

Tervetuloa!

 

Syysseminaari 2021 ohjelma

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kulutustutkimuksen seuran syysseminaari tulee taas!

Kulutustutkimuksen seuran syysseminaari järjestetään 18.11.2021 klo 12:30 alkaen Helsingissä. Seminaarin paikasta ja ohjelmasta tiedotetaan tarkemmin lähempänä tällä sivulla.

CfP työryhmiin:

 

Suomen uudenaikaistaminen -työryhmä 

Puheenjohtajat professorit Visa Heinonen ja Mika Pantzar, Helsingin yliopisto

Viimeisen sadan vuoden aikana Suomi on muuttunut köyhästä pohjoisesta periferiasta jälkiteolliseksi hyvinvointiyhteiskunnaksi. Muutokseen liittyy monenlaisia yhteiskunnallisia kehityskulkuja kuten teollistuminen, talouskasvu, kaupungistuminen, koulutustason nousu sekä yhteiskunnallinen rakennemuutos. Kiinnostaako Sinua Suomen nykyaikaistaminen/nykyaikaistuminen? Erityisen kiinnostavaa on se, millaisten ideologioiden, toimijoiden ja toimijaryhmien toimesta Suomea nykyaikaistettiin. Kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita esittämään aiheeseen liittyviä lyhyitä puheenvuoroja ja osallistumaan myöhemmin järjestettäviin tutkijatapaamiseen.

Työryhmään ilmoittaudutaan lähettämällä lyhyt esittely itseä kiinnostavasta teemaan liittyvästä aiheesta 11.11.2021 mennessä osoitteeseen visa.heinonen@helsinki.fi ja/tai mika.pantzar@helsinki.fi.

Tervetuloa mukaan pohtimaan uudenaikaistamista!

 

Kestävä kulutus -työryhmä 

Puheenjohtajat: professori Minna Autio & tutkijatohtori Sanna Sekki, Helsingin yliopisto

 

Nykyinen luonnonvarojen kulutus uhkaa ihmisten elinolosuhteita ja hyvinvointia. Ihmiskunnan tulisi löytää ratkaisuja elää kestävämmin materiaalisten resurssien kanssa. Kestävää tuotantoa ja kulutusta on tarkasteltu ekologisena, taloudellisena, sosiaalisena, kulttuurisena ja poliittisena kysymyksenä. Ekologisten yksilökeskeisten valintojen rinnalla tutkimusperinne on siirtynyt tarkastelemaan kestäviä kulutuskäytäntöjä, ”tuuppaamista” ja systeemisiä muutoksia (mm. Welch & Warde 2014 Lehner, ym. 2016, Kemper & Ballantine 2019). Myös kuluttajien ja materiaalien välinen toimijuus on noussut keskusteluun uusmaterialismin tutkimussuuntauksissa (Bennett 2010, Borgerson 2013). Evans (2019) onkin painottanut kulutustutkimuksen merkitystä ekologisen kriisin ratkaisussa, sillä kaikkeen toimintaan liittyy resurssien käyttöä eli ”kulutusta”. Hänen mukaansa arvioimalla uudelleen kulutuskulttuurin eettistä pohjaa sekä ylilyöntejä kulutustutkimuksella on mahdollisuus tarjota välineitä kestävämmän kulutuksen teorioiden muotoiluun.

Työryhmässä tarkastellaan ajankohtaisia tai historiallisia tapoja ymmärtää kestävää kulutusta. Työryhmässä lähestytään kestävää kulutusta monitieteisesti ja -metodisesti: sekä teoreettiset että empiiriset tutkimukset sopivat workshopiin puheenvuoroiksi.

Työryhmään ilmoittaudutaan lähettämällä abstrakti tai vapaamuotoinen esittely omasta tutkimuksestaan 11.11.2021 mennessä osoitteeseen minna.autio@helsinki.fi ja/tai sanna.sekki@helsinki.fi

Tervetuloa mukaan!

 

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kulutustutkimuksen seuran vuoden 2020 paras pro gradu -tutkielma valittu

Kulutustutkimuksen seuran kevätseminaarissa 19.5. valittiin perinteiseen tapaan vuoden paras kulutusaiheinen pro gradu -tutkielma. Kilpailuun lähetettiin yhteensä kuusi korkeatasoista työtä eri puolilta Suomea. Gradujen aiheet olivat hyvin kiinni tässä ajassa: kolme työtä käsitteli kestävää kulutusta, yhdessä aiheena oli mobiilisovellukset.

 

Kilpailun voittajan valitsi dosentti Anu Raijas. Tekstiilien kulutuksen ja tuotannon tulevaisuuskuvia käsitelleen voittajatyön on kirjoittanut Laura Virta ja ohjannut Riikka Räisänen. Dosentti Raijas perustelee valintaansa seuraavasti:

 

”Valittu työ ylittää pro gradu -työlle asetetut vaatimukset. Tekstiileihin liittyvä kestävyysnäkökulma on ajankohtainen ja se linkittyy kuluttamisen ja tuotannon kriittiseen tarkasteluun. Työn kysymyksenasettelu on innovatiivinen ja kunnianhimoinen, ja sen näkökulmaa on laajennettu rohkeasti oman tieteenalan ulkopuolelle. Työn tekijä on kiinnostunut rakenteista ja ratkaisuista, joilla voidaan ohjata, edistää tai hidastaa tekstiilien kestävää kulutusta ja tuotantoa tulevaisuudessa. Tutkimusote osoittaa itsenäisyyttä ja kriittisyyttä sekä pyrkimystä uuden tiedon hankintaan.

 

Tutkimuksessa käytetty empiirinen aineisto on laaja: 214 Yle Uutisten ja Helsingin Sanomien verkkosivuilta vuonna 2019 kerättyä uutisartikkelia. Aineisto on tarkoituksenmukainen asetetun tutkimusongelman ratkaisemiseksi. Aineistoa on analysoitu teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. Analyysirunko muodostettiin ohjauskeinoista, jotka jaoteltiin säädös-, talous- ja informaatio-ohjaukseen ja aineistolähtöisesti löydettyyn kuluttajavaikuttamiseksi nimettyyn ohjausmuotoon, sekä kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta. Aineistosta poimittiin tekstiilien kulutuksen ja tuotannon tulevaisuusnäkymiin liittyviä mainintoja. Tulevaisuuskuvien laadintaan osallistui viisi asiantuntijaa, jotka arvioivat uutisaineistosta muodostettujen väitteiden todennäköisyyttä ja toivottavuutta. Työn tekijä osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tulevaisuudentutkimukseen. Työssä teorian ja empirian yhteensovittaminen on toteutettu saumattomasti.

 

Työssä tuodaan esille keinoja, joilla tekstiiliteollisuus voitaisiin saada hiilineutraaliksi ja kiertotalouden periaatteita noudattavaksi vuonna 2050. Tulosten tarkastelua on tehty monipuolisesti ja kriittisesti. Myös aineiston ja tulosten luotettavuutta on arvioitu hyvin. Työ on kirjoitettu selkeästi ja täsmällisesti ja se on viimeistelty huolellisesti. Työ osoittaa kaiken kaikkiaan sen tekijältä poikkeuksellista tieteellistä kypsyyttä, oppineisuutta sekä kykyä analysoida ja ratkaista tieteellisiä ongelmia.”

 

Kulutustutkimuksen seura haluaa onnitella Laura Virtaa hienosta työstä, sekä kiittää dosentti Anu Raijasta tuomarina toimimisesta sekä voittajatyön valinnasta korkeatasoisten töiden joukosta.

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]