Call for Papers 1/2020 – Kulutustutkimus.Nyt

Kulutus ja (markkina)systeemit

Haemme tulevaan Kulutustutkimus.Nyt -lehden numeroon artikkelikäsikirjoituksia, joissa kulutuksen ilmiöitä lähestytään erityisesti (markkina)systeemiajattelun inspiroimana. Kulutuksen ja markkinoiden systeemisyys on ollut jo jonkin aikaa useiden tieteenalojen tutkijoiden kiinnostuksen kohteena ja tässä numerossa haluamme kiinnittää keskustelun kulutuksen eri ilmiöihin.

Toivomme teemanumeroon kulutuksen moninaisuutta heijastavia ajankohtaisia ja transformatiivisia tutkimuksia, joissa (markkina)systeemiä voi lähestyä erilaisista teoreettisista keskusteluista käsin. Tarjottavat käsikirjoitukset voivat kiinnittyä esimerkiksi seuraaviin kulutustutkimuksellisiin teemoihin:

 • Yhteiskunnallinen muutos ja alustatalous
 • Kaupalliset ja ei-kaupalliset tilat kulutuksen alustoina
 • Kuluttajien muuttuva toimijuus ja disruptoivat liiketoimintamallit
 • Kestävän kehityksen mukainen kulutus
 • Kuluttajien voimaantuminen ja kuluttajakansalaisuus

Teemanumeroon voi tarjota niin käsitteellisiä kuin empiirisiäkin käsikirjoituksia.

Lisäksi tervetulleita ovat lektiot, kirja-arviot ja haastattelut.

Ohjeet Käsikirjoituksia pyydetään toimitettavaksi 1.6.2020 mennessä journal.fi-järjestelmän kautta. Teemanumero ilmestyy syksyllä 2020. Käsikirjoitukset käyvät läpi vertaisarviointiprosessin. Käsikirjoitusten enimmäispituus on 4500 sanaa. Lehdessä julkaistaan ensisijaisesti suomen- tai ruotsinkielisiä artikkeleita. Perustellusta syystä julkaistaan myös englanninkielisiä artikkeleita. Tarkemmat kirjoitusohjeet löytyvät osoitteesta: https://journal.fi/kulutustutkimus/about/submissions

Vierailevat päätoimittajat:

KTT, Ari Huuhka
ari.huuhka@univaasa.fi
Vaasan yliopisto
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö

KTT, Hanna Leipämaa-Leskinen
hanna.leipamaa-leskinen@univaasa.fi
Vaasan yliopisto
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kulutustutkimus.Nyt 2/2019 on nyt luettavissa

Kulutustutkimus.Nyt 2/2019 on nyt luettavissa

journal.fi-palvelussa.

Kulutustutkimus.Nyt 2/2019: Sisältö

 

Pääkirjoitus: Kuluttaja yksilönä ja osana yhteisöjä

 • Eliisa Kylkilahti, Jenniina Sihvonen, Outi Uusitalo

 

Artikkelit

Kokeilemalla kestäviin energiakäytäntöihin – yksin vai yhdessä?

 • Kaisa Matschoss, Tuija Kajoskoski, Senja Laakso, Eeva-Lotta Apajalahti, Eva Heiskanen, Virve Luomaniemi

 

Perheen kanssa teatterissa. Lapsuudenperheen ylläpitäminen yhteisellä teatterin kulutuksella

 • Jani Varpa

 

Kuluttajan psykologinen voimaantuminen

 • Samuel Piha

 

Lektiot

Lectio praecursoria: Managing Circular Business Models. Essays on Customer Value Creation, Dynamic Capabilities and Value Networks in the Circular Economy

 • Erwan Mouazan

 

Kirja-arviot

Frisk, Matleena (2019): “Naiseni on oma itsensä”. Rakennettu luonnollisuus, ruumiilliset kulutustuotteet ja nuorten sukupuolten murros 1961−1973. Julkaisuja 213. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura ry. 233 s.

 • Visa Heinonen
[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kulutustutkimus.Nyt 1/2019 on julkaistu!

Kulutustutkimus.Nyt 1/2019 on julkaistu Journal.fi:ssä: https://journal.fi/kulutustutkimus Toivotamme hyviä lukuhetkiä!

Tästä eteenpäin lehden numerot julkaistaan Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan ylläpitämässä Journal.fi:ssä

Kulutustutkimus.Nyt 1/2019: Sisältö

Pääkirjoitus: Kulutustutkimuksen syyssatoa ja metodologista värikirjoa
– Eliisa Kylkilahti; Jenniina Sihvonen

Artikkelit

Korpusavusteinen diskurssianalyysi kuluttajatutkimuksen menetelmänä. Pikavippikeskustelun synty, nousu ja arkipäiväistyminen Suomi24-keskustelufoorumilla
– Ella Lillqvist

The quantification paradox: Exploring consumer ambivalence towards self-tracking
– Vassilis Charitsis

Lektiot

Optimaalista itseä etsimässä. Wellness-kulutus ja -elämäntyyli – Pinnallinen markkinointikikka vai merkityksellinen henkilökohtainen muutosprosessi ja itsensä brändäämisen keino?
– Miia Grénman

Toimivasta tilasta mielenrauhan tyyssijaan
– Sirpa Uimonen

Haastattelut

On criticality, agency, Consumer Culture Theory and the unpredictable ways one may find oneself in Finland – A conversation with Eric J. Arnould
– Joel Hietanen, Eric Arnould

Kirja-arviot

Laine, Jaana, Susanna Fellman, Matti Hannikainen ja Jari Ojala, toim. (2019): Vaurastumisen vuodet. Suomen taloushistoria teollistumisen jälkeen. Gaudeamus. 348 s.
– Visa Heinonen

Murcott, A. (2019). Introducing the Sociology of Food and Eating. Bloomsbury Publishing. 223 sivua
– Kaisa Torkkeli

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]